Æresdrap og æresrelatert vold

Far dømt til 16 års fengsel for syreangrep på sønn (3). TV2 tier om at han er afghaner

Faren til gutten, en afghaner, fikk 16 år for å ha betalt andre til å utføre overgrepet. Motivet antas å være at faren ønsket mer samvær med sønnen. TV2 omtaler saken uten å nevne at angrepet var relatert til æreskultur, ei heller oppgir kanalen at mannen er afghaner. Nok et eksempel på propaganda-journalistikk?

Syreangrepet skjedde inne i en butikk der gutten var sammen med broren sin. Moren hadde omsorgen for gutten da angrepet skjedde. Farens motiv skal ha vært å så tvil om morens omsorgsevne, at hun ikke klarer å beskytte barnet sitt godt nok. Slik håpet han å få mer samvær med gutten etter bruddet med moren.

The Crown alleged that the father, aggrieved by his wife walking out on him in 2016, enlisted others to attack his son – in a bid to win more contact with the child by showing that his mother was unfit to care for him.

Faren benektet alle forholdene under rettssaken.

De fem andre som ble dømt i retten i Worcester i Midt-England, jobbet alle for guttens far. De fikk straffer på mellom 12 og 14 år.

De fem dømt til 12 – 14 års fengsel. Av hensyn til gutten, offentliggjør ikke meidene farens identitet.

Syren antas å ha vært fra et bilbatteri og dermed veldig sterk. Gutten fikk alvorlige skader både på armen, i ansiktet og på hodet. Angrepet skjedde i fjor sommer, og det er fremdeles usikkert om gutten får permanente skader.

-Ære er vår kultur

Dommeren kalte handlingen «monstrøs», mens moren frykter dagen da guttens far løslates. Og det er her de viktigste kortene legges på bordet:

– Jeg vil (da) være i større fare enn noensinne, fordi han er den type person som ære betyr alt for, sa kvinnen i retten.

Hun ga et talende eksempel på hans forhold til æreskulturen. Hun så en video på YouTube sammen med mannen om ei jente som ble drept av sin far. Mens de så scenene, utbrøt hun at «det er umulig, hvordan kan en far drepe sin datter»?

Afghaneren svarte:

– Hans datter må ha gjort noe galt – det er vår kultur. De kaller det æresdrap. Slik er vår kultur

Jeg har bodd i over to år i Pakistan, et episenter for denne æreskulturen og der syreangrep utføres først og fremst på kvinner og nygifte tenåringsjenter. Det samme er tilfellet i Afghanistan. Jeg har aldri registrert i mediene i disse to landene at en far angriper sitt eget lille barn med syre, dertil en gutt. Det handler anatkelig om at menn har de fulle rettigheter til å ha omsorgen for barna etter samlivsbrudd. Moren har ingenting å stille opp med hvis far vil ha barna.

Men vi er i Storbritannia, hvor syreangrep har eksplodert de senere årene. De fleste angrepene skjer i bydeler i London med høy muslimsk befolkning. Gjennomsnittsalderen til ofrene i London er på 30 år, mens overgripernes snittalder er 24 – 25 år. Ifølge en stiftelse for syreofre (Acid Survivors Trust International), har nå Storbritannia etter folketallet den aller høyeste forekomsten av syreangrep i verden. Og tallene øker år for år: 228 angrep registrert i 2012, mens 601 ble registrert i 2016.

Ja, det er sannelig blitt nye tider på de britiske øyene.

TV2 skjuler viktig informasjon

TV2 omtalte saken i går, men sier ikke ett ord om at angrepet var æresrelatert eller at faren var afghaner. Det er jo ganske oppsiktsvekkende, ettersom vi i Europa ikke har en historie på denne type overgrep, og ettersom det er en kjensgjerning at den empatiløse æreskulturen har slått svært dype røtter i Vest-Europa. Ville TV2 at folk skulle tro det var en brite som utsatte sønnen for dette bestialske overgrepet? At en «ny trend» har oppstått? Hvorfor det, i så fall? Var det integrerings-journalistene og antirasist-journalistene som leverte varen?

I lenken hos ITV er det et filmopptak av angrepet, og det er i denne lenken, også brukt av TV2, at farens nasjonalitet og æreskulturen fremkommer. Altså visste TV2 det som dere lesere nå vet.

Dette går vel i kategorien Fake News.