Kjønnslemlestelse

Skandalen: For første gang dømmes forelder for kjønnslemlestelse

Sommeren 2017 ble ei tre år gammel jente kjønnslemlestet med skalpell i sitt eget hjem i England. De britiske øyene har hatt en egen straffelov mot lemlestelse siden 1985. Det tok altså godt over 30 år før loven førte til fellende dom. Den dømte moren fra Uganda brukte endog svart magi for å prøve å tie politi, påtalemakt og advokater. Saken forteller oss "alt" om kulturkollisjoner så store at de synes uoverkommelige.

Jenta var tre år gammel da overgrepet skjedde. Hun hadde altså ikke en eneste mulighet til å unnslippe barbariet, som skjedde i hennes eget hjem øst i London, i henhold til rettens kjennelse.

Moren fra Uganda (37) forklarte skadene på jenta med at hun hadde strekt seg etter en kjeks, for deretter å falle ned på kanten av en skapdør.

Jenta ble brakt til sykehus grunnet alvorlige blødninger. Slik ble overgrepet avdekket.

En «heks» som gjorde det

Jentas far, en ghaneser (43) skal ha vært til stede da lemlestelsen skjedde. Han var også tiltalt, men ble frikjent, forteller Guardian. Hvordan det er mulig, forstår jeg ikke. Han har vel et ansvar for å beskytte sitt eget barn?

Under granskning av ekteparets bosted fant politiet 40 frosne lime med trollord myntet på politi, påtalemakt og advokater for å få dem til å tie. I tillegg fant politiet to frosne oksetunger med skruer i, myntet på det samme. I henhold til dommen er trolldommen utført av jentas mor.

Metropolitan police

Oksetungen med skruer.

Moren  instruerte jenta om å ljuge til politiet, men på flere videoopptak avspilt under rettssaken foteller jenta at «en heks» kuttet henne.

Loven om kjønnslemlestelse fra 1985 har en strafferamme på 14 år. Straffeutmålingen foreligger 8. mars og den er forventet å bli streng av også forebyggende årsaker.

Storbritannia har hatt tre straffesaker tidligere knyttet til kjønnslemlestelse av jenter, to i Bristol og en i London. Alle sakene endte med frifinnelse. Samtidig har man hatt 298 rettslige kjennelser for å beskytte jenter mot å bli lemlestet (prevention orders).

Et voldomt omfang

Bare i Birmingham avdekkes i snitt 23 tilfeller av kjønnslemlestelse hver måned. Statistikken sier ikke noe om når lemlestelsene kan ha funnet sted. I tilfellene der alderen for utførelse av overgrepet rapporteres, var jenta typisk i alderen fem til ni år gammel. I 10 av 110 saker i perioden juli – september i fjor, var offeret mellom ett og fire år gammelt, mens i fem tilfeller var jenta en baby på under ett år. I tillegg ble det registrert fem offer som var i alderen 10 – 14 år.

I England totalt ble det registrert og/eller medisinsk behandlet 1 630 tilfeller av kjønnslemlestelse i nevnte periode på tre måneder. Dette handler om jenter/kvinner som har fått medisinsk bistand eller som for første gang ble registert som kjønnslemlestet. Det heter videre at 925 tilfeller ble registrert av leger for første gang.

Så sies dette: Av disse 1 630 sakene var 1 240 ofre i alderen ett til fire år, og så mange som 90 var under ett år. De fleste hadde blitt utsatt for overgrepet i et øst-afrikansk land, mens om lag 25 tilfeller hadde blitt utsatt for overgrepet på britisk jord.

Det påhviler politikerne et enormt ansvar for ikke å ha maktet å beskytte jenter mot et slikt alvorlig overgrep med livslange konsekvenser. Igjen lurer frykten for å bli definert som rasist som ei gjedde i sivet. Det er nok nettopp den frykten som har ruinert så mange jenter og kvinners liv – også i Norge. Og denne frykten har Europa over ført til at myndighetene ikke er i nærheten av å få kontroll over denne vanvittige kulturkollisjonen mellom en moderne, human sivilisasjon og førmoderne barbari og overtro.

Ny lov i Norge?

HRS har fremdeles et håp om en ny lov om kjønnslemlestelse i Norge (spilt inn til myndighetene i 2014). Dagens lovverk datert 1995 fungerer beviselig ikke. Når det avdekkes lemlestelse av ei norskfødt jente (altså kan det ikke ha skjedd før innvandring til Norge), slipper foreldrene unna med å hevde at de ikek visste det hadde skjedd, eller at det ble gjort (typisk av familie i opprinnelseslandet under besøk der) bak deres rygg, atså mot deres vilje. Slik slipper de unna lovens lange arm, rettere sagt; lovens avkappede arm.

Foreldrene må ansvarliggjøres dersom datteren blir lemelstet, for det påhviler dem et ekstra ansvar å beskytte dem mot et overgrep de har all kunnskap om. Man tar eksempelvis ikke med en baby til indre Gambia og etterlater det der hos familien. Vi foreslo derfor blant annet følgende:

En anmeldelsesplikt for foreldre/foresatte ved avdekket rituell legemsbeskadigelse av eget barn, med øvre strafferamme på for eksempel seks år, og der foreldre/foresatte som bryter loven også skal kunne risikere omsorgsovertakelse av barnet. 

Anmeldelsesplikt av eget lemlestet barn handler selvsgat også om at barnet skal ha medisinsk hjelp.

Birmingham Mail