Islam

Facebook-sensuren tiltar grunnet muslimer som går til aksjon. Hva med motaksjon?

Ex-Muslims of Norway, ved Cemal Yusel Knudsen, la ut en morsomhet om hijab på Facebooksiden sin, og vipps kom straffen på syv dagers karantene. Dette vil vi bare se mer og mer av, mener tidligere ambasadør til flere muslimske land, Carl Schiøtz Wibye. Han kan nok meget godt ha rett i den spådommen. Hva med å ta opp kampen mot slike samfunnsødeleggende krefter?

Facebook sendte følgende melding til Ex-Muslims of Norways leder Cemal Yucel Knudsen, 2. februar:

«Du kan ikke publisere noe, kommentere noe eller bruke Messenger i 7 dager. Det er fordi du tidligere har publisert noe som ikke følger våre standarder.

Dette innlegget er i strid med standardene våre om grover, hatefulle ytringer, og derfor kan ingen andre se det.»

Grove, hatefulle ytringer. Da skulle man jo tro det virkelig var svært alvorlig.

Vel, døm selv om dette er hatefullt og grovt:

Dette er vel innenfor hvordan nidkjære imamer tenker og uttaler seg til sine undersåtter. Og friheten for svært mange kvinner til å ta på og av hijab som man selv ønsker, er like liten som friheten er i kollektivistiske kulturer til fritt å kunne velge mellom arrangert ekteskap og kjærlighetsekteskap.

-Skal brenne i helvete

Hustruen til Cemal Yusel Knudsen, Marit Knudsen Yucel, har i Cemals Facebook-fravær sendt oss denne meldingen på Facebook i dag:

Cemal sier dere kan legge denne hadithten på deres innlegg som viser at kvinner som viser håret skal brennes i helvete.

Naratted by Ali Ibn Abi Talib :

Messenger of Allah. said, “O Ali, in the night Journey (Isra ) when I was taken up to the sky (on a winged mule), I saw some women of my nation suffering some types of torture.
I saw a woman who was hanging from her hair and her brain was boiling. Another Woman was hanging from her tongue and a boiling fluid was being poured into her mouth. Another woman whose legs were tied to her breasts…”

Upon hearing that, Fatimah asked. “what were they doing to Suffer such torture?” Then the Prophet answered “As for the woman who was hanged from hair, she did not cover her hair from men…”

(Sources: Abudawood, Thirmidhi and ahamed)

Nå er jo den islamdominerte verdens ledere heller ikke særlig kjent for å ha humor. Eller som Khomeini i sin tid sa det: «There is no fun in Islam.» At man tvert om er krenkelsesparat herfra og til halvmånen, er vel en mer korrrekt beskrivelse. Det har vi jo sett til gangs hver eneste gang trussler kommer, voldelige demonstrasjoner utfolder seg, ambassader som brennes ned (karikaturstriden), terrorangrep på redaksjoner (Charlie Hebdo) og debattmøter (Krudttønden). Ikke mye humor å spore, svært mildt sagt.

-Mørkets krefter

Og sensur kommer det til å bli mer av. I vår kontekst betyr det ikke minst at muslimer her på berget, de som er svært trofaste følgere av maktislam, rotter seg sammen og rapporterer statuser på Facebook til samme Facebook, og slik klarer man å kneble avsenderen. Dette har tidligere ambassadør til blant annet Saudi-Arabia, Carl Schiøtz Wibye, forfatter av Terrorens rike, merket seg. Han skriver dette på Facebook i formiddag 5. februar:

Mange ser ut til å undre seg over at Facebook stadig oftere sletter innlegg av den mer islamkritiske sorten. Jeg skulle anta at svaret er enkelt: Hver gang det dukker opp slike innlegg mobiliserer den muslimske menigheten i Norge (ummah/N), og skaper «the perfect storm» rettet mot innlegget. Og stilt overfor et stort nok antall protester, uavhengig av hvilke mørkets krefter som måtte ha organisert disse protestene, legger Fb-folket seg flate og fjerner innlegget. Vi kommer bare til å se mer av dette etter hvert som vi importerer stadig flere religiøst aktive (og ikke-arbeidende) muslimer til Norge. Det er en del av den gradvise, globale begrensningen av ytringsfrihet når det gjelder enhver kritisk kommentar til islam. Det begynte med karikaturstriden, fortsatte med Charlie Hebdo, og nå merker vi ringvirkningene i sterkere grad også i Norge. Det er ikke veldig mange som har ryggrad nok til å stå i mot dette presset – minst av alle det fryktsomme Fb-folket. Welcome to 2084.

Nettopp derfor bør vi gjøre det mediene dessverre ikke har gjort når ytringsfriheten angripes grunnet karikaturtegninger av en viss mann: trykke dem i en samlet aksjon, for hvem skal «de» da «skyte» på?

Derfor bør du dele denne artikkelen i dag – i kampen for ytringsfriheten og i solidaritet med den viktige, redelige og hederlige organisasjonen Ex-Muslims of Norway.

Hovedillustrasjon: HRS