Aktuelt

Dømt til forvaring og utvisning for tre voldtekter

En ung mann i Danmark som voldtok flere unge jenter og satte fyr på håret til en av dem, ansees som så farlig at han ble dømt til forvaring. Han er også utvist fra landet.

Mannen (20), portugisisk statsborger, er funnet skyldig i å ha voldtatt tre unge jenter og utsatt de samme for andre forbrytelser, melder nyhetsbyrået ritzau. Selv var han 17-18 år da overgrepene skjedde, mens jentene var mellom 13 og 14 år. I retten hevdet mannen at han ikke var klar over deres alder.

Han ble funnet skyldig i en rekke forbrytelser, blant annet skal han ha satt fyr på en av jentenes hår. Mannen er også tidligere dømt for voldtekt. Den saken dreide seg om et overfall på en jente i en kjeller.

På noen punkter ble mannen frifunnet, mens på andre punkter erkjente han seg ikke skyldig.

Imidlertid fant retten at tiltalte er så farlig for omgivelsene at alminnelig fengselsstraff ikke holdt. De valgte således å dømme han til forvaring. Det innebærer at han fengsles på ubestemt tid. Etter soning er han også utvist fra Danmark.

Ved domsavsigelsen anket hans for å få frifinnelse i de forhold han ikke erkjenner seg skyldig i.

En undersøkelse fra 2014 viser at den gjennomsnittlige varighet for en forvaringsdom i Danmark var på i underkant av 16 år.

Forvaringsdom brukes relativt sjeldent, fra 2008 til 2017 har det svingt mellom to og ti i året i Danmark. Heller ikke i Norge er det mange forvaringsdommer, i 2017 var det tre nye slike dommer (to menn og en kvinne), ifølge Kriminalomsorgens statistikk. Den siste forvaringsdommen ble kjent i dag, da en mann (25) ble dømt til 11 års forvaring etter skyting mot syv personer på utestedet Blå i Oslo i juli 2017 og på bakgrunn av hans tidligere dommer.

Danseren Julio Kopseng ble i mai 2016 dømt til 21 års forvaring, med ti års minstetid, for å ha voldtatt 19 kvinner, samt ett voldtektsforsøk og mishandling av sin tidligere samboer. Dommen var den strengeste straffen som noen gang er avsagt i en voldtektssak i Norge. I ettertid er han dømt for voldtekt av ytterligere to kvinner, som ikke fikk noe å si for straffeutmålingen.

Spørsmålet er om ikke forvaringsdommer, og eventuell utvisning fra landet, bør tas hyppigere i bruk i voldtektssaker, gitt økningen av denne kriminaliteten.