Politikk

Dette bekymrer verden – og Sverige

Hva er det befolkningen i verden bekymrer seg mest og minst om? Og hvordan står det til med nabolandet Sverige?

Ipsos’ undersøkelse (juli 2018) forteller at et flertall, 56 prosent, av befolkningen rundt om i verden mener at eget land er på feil vei. Av 28 land er det åtte land der befolkningen anser eget land på rett vei, som er Kina (91 prosent), Saudi-Arabia (76 pst), India (67 pst), Malaysia (66 pst), Sør-Korea (63 pst), Serbia (57 pst), Chile (56 pst) og Canada (52 pst). Mest misfornøyd er brasilianere (85 prosent), deretter følger Peru (78 pst), Sør-Afrika (76 pst), Ungarn (74 pst) og Sverige, Frankrike og Mexico (alle 73 pst).

Men grunnene er høyst forskjellige. Befolkningene i de ulike landene har fått forelagt 17 utsagn de skal rangere for eget land. Sett under ett for samtlige land er det frykten for arbeidsledighet samt fattigdom og sosial ulikhet som skårer høyest (begge 33 prosent), deretter følger frykten for kriminalitet og vold samt økonomisk/politisk korrupsjon (begge 32 pst) og bekymring for landets evne til helseomsorg (24 pst).

Så følger, i prioritert rekkefølge, bekymringen for utdanning, skatter, innvandring, moralsk tilbakegang, terrorisme, miljøtrusler, inflasjon, klimaendringer, økning av ekstremisme, opprettholde sosiale programmer, overvekt hos barn og vanskeligheter med å få kreditt.

Bekymringen for arbeidsledighet er høyest i Italia, Sør-Korea, Spania, Sør-Afrika og Serbia (fra 66 til 51 prosent), mens få frykter arbeidsledighet i Tyskland, Israel, USA og Storbritannia (fra 9 til 13 prosent).

Flest russere, ungarere og serbere (64 til 54 pst) er bekymret for fattigdom og sosial ulikhet, færrest blant tyrkere, amerikanere og svensker, selv om den er langt høyere enn frykten for arbeidsledighet med 22 til 23 prosent.

Når det kommer til bekymring for kriminalitet og vold skårer Peru, Mexico, Chile, Sør-Afrika og Sverige høyest (fra 67 til 50 pst). I motsatt ende finner vi Russland, Ungarn, Saudi-Arabia og Polen (fra 5 til 13 pst).

Økonomisk/politisk korrupsjon bekymrer befolkningen i Peru, Malaysia, Sør-Afrika, Spania og Brasil (fra 62 til 53 pst), mens svensker, tyskere, briter og franskmenn er lite bekymret (6 til 14 pst).

Variasjonene for bekymring for landets evne til helseomsorg er store. Hele 71 prosent av ungarerne bekymrer seg og 56 prosent av polakkene, mens bare 2 til 6 prosent av tyrkerne, sør-koreanerne og malaysiere sier det samme.

Nabolandet Sverige

Interessant er det hva svenskene bekymrer seg for – og for noen punkter er det kanskje overraskende. Mens 73 prosent av svenskene mener at landet er på vei feil, så er det dette som bekymrer dem mest og minst:

 1. Kriminalitet: 50 prosent. Her er det kun i Peru, Mexico, Chile og Sør-Afrika at befolkningen er mer bekymret enn svenskene.
 2. Innvandring: 33 prosent. Kun tyskerne (43 pst) og italienerne (35 pst) er mer bekymret.
 3. Helseomsorgen: 31 prosent. Her ligger Sverige på 10.plass over de mest bekymrete. Gjennomsnittlig bekymring for helseomsorgen for samtlige land er på 24 prosent.
 4. Økende ekstremisme: 27 prosent. Sverige skårer høyest av alle land. Neste på listen er Tyskland med 19 prosent.
 5. Fattigdom og økende sosial ulikhet: 23 prosent. Sett i forhold til samtlige land er dette noe svenskene bekymrer seg minst om. Kun tyrkerne og amerikanere bekymrer seg like lite, med henholdsvis 22 og 23 prosent. Det er en smule overraskende at et land som Sverige, der man stadig diskuterer utenforskap og fattigdom knyttet til den høye innvandringen og integreringsutfordringer, ikke er mer bekymret nettopp for fattigdom og økende sosial ulikhet.Men det forteller oss kanskje at man i besvarelsen tenker mest på seg selv og mindre på samfunnet som helhet.
 6. Opprettholde sosiale programmer: 22 prosent. Svenskene er en av de som bekymrer seg mest. Bare to land er mer bekymret: Kina og Japan (med hhv 35 og 26 pst).
 7. Arbeidsledighet: 18 prosent. Svenskene frykter altså i liten grad å bli arbeidsledige, kun befolkningen i fem land bekymrer seg mindre (Tyskland, Israel, USA og Polen).
 8. Moralsk tilbakegang: 17 prosent, som gir dem en 10.plass for de mest bekymrede. På topp troner kineserne med 37 prosent.
 9. Terrorisme: 14 prosent. Også her havner Sverige på en 10.plass over de mest bekymrede, selv om bekymringen er liten. De mest bekymrede er tyrkerne (47 pst), israelere (42) og franskmenn (35).
 10. Skatter: 12 prosent. Kun befolkningen i seks land er mindre bekymret (Peru, Serbia, Ungarn Tyskland og Storbritannia).
 11. Miljøtrusler: 11 prosent. Interessant er det at nesten ingen av befolkningene er bekymret for miljøtrusler, med unntak av kineserne på 45 prosent. Neste land er Tyskland på 19 prosent, og aller minst i Argentina på 2 prosent.
 12. Klimaendringer: 10 prosent. Heller ikke klimaendringer bekymrer svenskene særlig, igjen er det flest bekymrede i Kina – dog bare med 26 prosent.
 13. Utdanning: 9 prosent. Bare Italia og Sør-Korea er mindre bekymret (hhv 6 og 8 prosent).
 14. Økonomisk/politisk korrupsjon: 6 prosent. Ingen er mindre bekymret enn svenskene.
 15. Inflasjon: 6 prosent, som tilsvarer en 17.plass av de 28 landene.
 16. Overvekt hos barn: 5 prosent. Dette bekymrer så og si ingen befolkning i noen av landene. Saudi-Arabia ligger høyest med 13 prosent.
 17. Vanskeligheter med å få kreditt: 1 prosent. Bekymrer knapt noen. I snitt er det 2 prosent, høyest i Ungarn, men bare 8 prosent.

Sett bort fra kriminalitet, innvandring og svekket helseomsorg, og kanskje frykten for ekstremisme, synes svenske å bekymre seg lite. Men det de bekymrer seg for, er alvorlig nok – og så har de på plass en Löfven-regjering som neppe er i stand til minske de største bekymringene til svenskene.

Ipsos: What Worries The World