Kvinner og likestilling

Carl I Hagen raser mot rektor: – Selvsagt skal man håndhilse!

Læreren Afnan Ahmed nekter å hilse på motsatt kjønn, og rektor på Jordal skole aksepterer dette i toleransens navn. Carl I Hagen mener holdningen er forkastelig: - Selvsagt skal alle ansatte i Osloskolen følge norske regler og skikk og bruk, sier Hagen. Han varsler kamp i bystyret og vil legge frem et forslag for å sikre at norsk tradisjon videreføres.

Afnan Ahmed arbeider på Jordal ungdomsskole i Oslo. Hun gjør alt for å unngå å håndhilse. Ahmed er overbevist om at Norge vil gi etter for krav som å nekte å håndhilse på motsatt kjønn. Dette kom frem på Facebook-siden hennes i fjor, der hun la ut en status som beskriver en noe spesiell kamp for å slippe unna håndtrykk med menn, som å bandasjere hånden eller å nyse mot hånden slik at den blir «uhygienisk» å ta i. Hun er likeledes overbevist om at samfunnet en dag vil «trygle» personer som henne med høy utdannelse om å ta imot tilbud om ansettelse.

Afnan Ahmed. Skjermdump TV2

Vi spurte rektor ved Jordal skole, som har rundt 500 ungdomselever, Halvor Holm, en rekke spørsmål om skolens holdning til  Ahmeds praksis og verdigrunnlag. Vi fikk nærmest et ikke-svar tilbake, men svaret kunne umulig tolkes annerledes enn at Holm godtar denne kjønnsfascismen. 

Generelt kan jeg si at vi skal ha rom for forskjellighet blant våre ansatte, og at det å for eksempel bruke hijab ikke er uvanlig blant undervisningspersonell. Samtidig er det viktig at mine ansatte viser respekt og toleranse for kolleger, elever og foresatte.

Legger frem forslag i bystyret

FrPs Carl I Hagen reagerer kraftig på Holms holdninger. Hagen varsler at han og Oslo FrP vil reise et forslag i Oslo bystyre for å sikre at ansatte i Osloskolen følger norsk kutyme.

-Alle ansatte i Osloskolen skal følge norske regler for skikk og bruk. Vi legger frem et forslag for å sikre dette så raskt som mulig, sier Hagen til HRS.

Nå er det slik at Diskrimineringsnemda har slått fast at Ekeberg skole vat i sin rett da en mannlig vikar ikke fikk forlenget vikariatet fordi han nektet å håndhilse på kvinner. I kjennelsen står dette å lese:

Nemnda legger enstemmig til grunn at det innenfor muslimsk praksis ikke er direkte sjelden eller uvanlig å ikke håndhilse på det motsatte kjønn. As (vikaren, vår merknad) fortolkning av religiøse skrifter er ikke enestående. Det er etter dette nemndas konklusjon at As overbevisning er å anse som et vernet uttrykk for religion.

Nemnda anser det videre ikke tvilsomt at det er årsakssammenheng mellom As praksis med å ikke håndhilse på kvinner, og det faktum at han ikke fikk fortsatt ansettelse på B skole. Skolen har uttalt at det var manglende håndhilsing på kvinner som var den direkte bakgrunnen for avgjørelsen om å ikke tilby ham videre stilling.

A ble utsatt for forskjellsbehandling som følge av kravet om håndhilsing på kvinner på tross av religiøs overbevisning.

Likestilling viktigst

Men så slår likestillingsprinsippet inn.

Flertallet er av den oppfatning at det ikke fantes noe alternativ til kommunens krav om håndhilsing på alle, for å ivareta skolens forpliktelser om likebehandling av kjønnene. Introdusering av en ny og eventuell kjønnsnøytral hilseform, som alternativ til den vanlige hilsemåten i Norge, fremstår som en lite hensiktsmessig løsning. For de fleste ville dette virke konstruert og fremmed, og som noe som åpenbart var begrunnet med og foreslått i den ene hensikt å frita A fra å håndhilse på kvinner. En slik løsning ville derfor ikke reelt sett være egnet til å oppnå formålet; likebehandling av kjønnene.

Og det var nettopp likestilling som nemdleder Ivar Danielsen brukte som argument i mediene etter kjennelsen:

-Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, uttaler nemndleder i saken, Ivar Danielsen.

Religiøs konservatisme må altså vike for likestillng som står høyt i Norge. Vi antar at Hagen og FrP har notert seg dette og bruker argumentet i sitt kommende forslag.