Integrering og integreringspolitikk

Skolen aksepterer at lærer ikke håndhilser: «Vi skal ha rom for forskjellighet»

Afnan Ahmed er lærer på Jordal skole i Oslo. Ahmed håndhilser ikke på motsatt kjønn. Rektor ved skolen er opptatt av "forskjellighet blant våre ansatte", og "respekt og toleranse". Sharia har med andre ord fritt spillerom på skolen med rundt 500 ungdommer.

En av de mest delte artiklene i sosial medier siste døgnet, var historien om Afnan Ahmed av somalisk opprinnelse. Hun har blitt løftet frem av både TV 2 og Aftenposten, faktisk så sent som for to dager siden som ekspertkommentator på ungdomskriminalitet i TV 2.

Da vi så den tungt tildekkede unge kvinnen på skjermen, sjekket vi av ren nysgjerrighet hennes verdigrunnlag. Det vi raskt fant var urovekkende. Ahmed vil ikke håndhilse på menn, og hun hylles for dette av blant andre islamisten Leyla Hasic, kvinnen i nikab i Islamsk Råd som utløste at rådet mistet statsstøtten. Ahmed jobber også med et ungdomsprosjekt for ikke-vestlige gutter i Gamle Oslo sammen med det vi mener må være en annen ung somalisk kvinne i nikab, Sheima Ali.

Rommet for forskjellighet

Afnan Ahmed mener vi nordmenn om kort tid vil «trygle» kvinner som henne om å jobbe i offentlig sektor fordi de «kommer til å være så høyt utdannede og ressurssterke». Dette sa hun i et Facebook-innlegg knyttet til vikarlæreren ved Ekeberg barneskole som ikke fikk forlenget et vikariat fordi han nektet å håndhilse på kvinner.

Ettersom Ahmed underviser på Jordal skole, fant vi det naturlig å henvende oss til rektor Halvor Holm. Vi skrev i en e-post dette:

Til Halvor Holm

Vedlagt artikkel publisert i dag på rights.no angående en av deres ansatte, Afnan Ahmed.

Ahmed håndhilser altså ikke på motsatt kjønn. I den forbindelse har vi noen spørsmål til deg som rektor:

  1. Hva er stillingsbeskrivelsen til Ahmed?
  2. Hvor lenge har hun vært ansatt?
  3. Er dere kjent med at hun ikke håndhilser på motsatt kjønn?
  4. Hvis ja, har dere hatt samtale med henne om denne praksisen er ønskelig eller ei, og hvorfor aksepterer dere en slik praksis?
  5. Er denne praksisen forenelig med Jordal skoles verdigrunnlag?
  6. En vikarlærer ved Ekeberg barneskole fikk ikke forlenget vikariatet da han nektet å håndhilse på motsatt kjønn. Diskrimineringsnemda støttet skolen, med henvisning til blant annet at «religiøs konservatisme» må vike for prinsippet om likestilling. http://www.diskrimineringsnemnda.no/nb/innhold/nyheter/3887 Vil Jordal skole vurdere ansettelsen av Ahmed opp mot nemdas avgjørelse?
  7. Mener skolens ledelse at det er forsvarlig å ha ansatte som er tungt tildekkede, og som dertil ikke håndhilser? Hvis ja, kan vi få en begrunnelse?

E-posten ble sendt i går, svaret kom i dag:

Foto: Osloskolen

Hei

Jeg velger å svare samlet.

Ahmed er tilkallingsvikar hos oss, å være tilkallingsvikar innebærer at man blir ringt opp når en lærer er syk. Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hvilke type samtaler jeg har hatt med mine vikarer. Generelt kan jeg si at vi skal ha rom for forskjellighet blant våre ansatte, og at det å for eksempel bruke hijab ikke er uvanlig blant undervisningspersonell. Samtidig er det viktig at mine ansatte viser respekt og toleranse for kolleger, elever og foresatte.

Innenfor de rammene utfører jeg min personalledelse.

Med vennlig hilsen

Halvor Holm Rektor Jordal

Ideologiske konsekvenser?

Dette kan langt på vei kalles et rundt grøten-svar, eller et ikke-svar. Men vi antar at dersom rektor Holm virkelig mente at kjønnsfascisme og sharia-ideologi ikke var ønskelig, ikke minst i konteksten lærer med autoritet overfor unge sjeler, ville han ha svart ganske annerledes. Holm ser altså ut til å kjenne til at Ahmed ikke håndhilser på menn. Og han ser ut til å akseptere det, i navnet til «rom for forskjellighet». Også tungt tildekkede lærere er åpenbart gangbar mynt.

Integrering, Holm?

Det hadde vært interessant å vite hvor grensen går for en rektor som Holm hva gjelder «rom for forskjellighet». Og hva med den dagen majoriteten lærere på Jordal har plassert seg i denne «forskjelligheten»? Har Holm tenkt på de ideologiske og kulturelle konsekvensene? Jeg har mine tvil.

Den kulturelle revolusjonen ruller videre over Norge.