Forskjellsbehandling og diskriminering

Blendahvit illustrasjon – mot barneekteskap

Det svenske Vänsterpartiet er stolte over at de er motstandere av barneekteskap i Sverige. Det illustrer de med et bilde av tre blendahvite jenter.

Det sosialistiske Vänsterpartiet i Sverige, som kanskje kan sammenlignes best med partiet Rødt i Norge, og som for øvrig har den ikke ukjente Ali Esbati som en av sine riksdagrepresentanter, har virkelig latt sin politiske forvirring kommet til uttrykk.

Enkelt sagt: Bilder sier mer enn ord.

Skivebom

21. november i fjor lanserte partiet følgende på sin Facebookside:

«Idag har förbud mot barnäktenskap debatterats i riksdagen. Äntligen får Vänsterpartiet medhåll från övriga partier och vi får en skärpning av lagstiftningen. Låt barn vara barn.»

Teksten etterfølges av et bilde med tre unge, hvite jenter. Assosiasjonen til etniske svenske jenter, i alle fall vestlige jenter, er ikke til å unngå – og som kjent er det jo akkurat dem som er den mest treffsikre målgruppen for barneekteskap. Eller som det sies: Skole, lek og glede – ikke ekteskap.

Blendahvitheten (og forskjellsbehandlingen) er påtakelig når de selverklærte antirasistene er i gang. Og i denne illustrasjonen var det sannelig ikke plass til en hijab eller to.

Vi får glede oss over at kommentarfeltet heller ikke er nådig. Svenskene er i kraftig oppvåkning.

For øvrig har ikke Vänsterpartiet eller det øvrige politiske landskapet i Sverige mye å være stolte av. De har en nær «ekteskapshistorie» som viser hvordan politikerne i flere tiår har vært fullstendig ute å kjøre.

Forskjellsbehandling

Da vi forfattet boken «Feminin integrering» (2003) så vi også på det svenske lovverket. Da praktiserte landet to aldersgrenser for ekteskap. Når en person (kun) var svensk statsborger gjaldt svensk lov for ekteskapsalder samt at ekteskapet skulle være frivillig. Bestemmelsen i 2:1 ekteskapsloven (1987:230) sa at den som er under 18 år må ha dispensasjon fra fylkesstyret for å inngå ekteskap. Dette gjaldt derimot ikke for unge i Sverige med utenlandsk eller dobbelt statsborgerskap. Inngåelse av ekteskap for utenlandske borgere bosatt i Sverige ble regulert av loven om visse internasjonale rettsforhold vedrørende ekteskap og formynderskap.

De som ikke var svenske statsborgere kunne gifte seg i Sverige den dagen de fylte 15 år. Med andre ord aksepterte de svenske lovene barneekteskap for barn med innvandrerbakgrunn. Det svenske lovverket tillot med dette også at en utenlandsk mann bosatt i Sverige kunne reise til opprinnelseslandet og gifte seg der med et jentebarn. Om et slikt ekteskap var tillatt i det aktuelle landet, ble ekteskapet også legalisert når paret returnerte til Sverige. Vedkommende, sammen med sin tilkommende ektefelle, kunne da også velge om ekteskapet skulle inngås etter svensk eller (aktuell) utenlandsk rett. For utenlandske borgere ble således de svenske bestemmelsene bare gjeldende om de selv valgte å underkaste seg dem.

Slik forskjellsbehandlingen og knefall for kulturer/praksiser som ikke sammenfaller med vår, blir det virkelig integrering av. Så har vi da også sett hvordan det har gått i Sverige.

Men vi får bare gratulere Sverige med lovendringen, og legge til: Det er nok av annet lovverk vi skal vokte oss for så vi ikke ender med forskjellsbehandling – og det gjelder vel så mye her til lands. Ytringsfriheten, for eksempel. Nylig ble en kvinne dømt for å ha omtalt Sumaya J. Ali for en «korrupt kakerlakk», som selvsagt er en uakseptabel omtale av en annen, men den samme Ali har sluppet lett unna med både «fuck Sylvi Listhaug» og «fuck politiet».