Frihetsverdier

Uro for Europa

I nyttårstalen til Finlands president, Sauli Niinistös, uttrykte han dyp uro for demokratiene i Europa.

Ifølge den finske presidenten Sauli Niinistös har Europa havnet i en destruktiv konflikt om egne verdier. Istedenfor å eksportere europeiske verdier må vi forsvare dem på hjemmebane, mener Niinistös, som også minnet oss på hva som er motpolen til demokrati, likestilling og frihet.

Han snakket om den økende utrygghet i landet, blant annet relatert til seksualforbrytelser.

Forklaringen til Finlands trygghet har vært finske tradisjoner, slo presidenten fast. Men i den senere tid har negative holdninger til blant annet politiet blitt observert.

«Det kommer alt oftere for dagen at politiet i sitt arbeide blir utsatt for aggressiv oppførsel. Noe har gått alvorlig galt når ordensmakten som sørger for lov og orden må være redde for de personene de hjelper.»

Han viste til den senere tids gruppevoldtekter av kvinner. Finske medier har omtalt at afghanske og irakiske menn dominerer overgrepene, og debatten har vekket sinne hos den finske befolkningen.

«Vi har inngått internasjonale avtaler om å beskytte nødstilte, og de avtalene skal vi over holde. Men også hos oss har vi fått erfare at systemet kan bli misbrukt av personer som vil reise inn i landet av andre årsaker. Dessuten har vi sett at noen av dem som har søkt beskyttelse hos oss, som har fått det, selv har skapt utrygghet gjennom umenneskelige handlinger.»

Nyttårstalen til den finske presidenten bringer ikke med seg mye nytt, men Finland har i alle fall en statsleder som ikke utelater å nevne utfordringene. I alle europeiske land med høy ikke-vestlig innvandring hoper problemene seg opp. Norges ledende politikere gjør derimot det de makter for å holde på fasaden.

Statsminister Erna Solberg ønsker å fremstå som samlende, som snill og leverte en nyttårstale ladet med floskler:

Velferdssamfunnet vil fremover koste mer, samtidig som inntektene vil vokse mindre enn vi har vært vant til. 

Og ikke minst må vi forberede oss på en helt ny fremtid. 

Vårt demokratiske samfunn er ikke truet i dag. Men det utfordres på ulike måter. 

Vår frihet og våre liberale verdier er det viktigste vi har. Derfor skal vi alltid være på vakt. 

Vi må sørge for at det samfunnet vi overlater til våre barn og barnebarn, er i minst like god stand som det samfunnet vi overtok fra våre foreldre.

Men vi hører hva du sier, statsminister, du sier nemlig det samme som den finske presidenten: Vi må forsvare europeiske verdier på hjemmebane. Du tør bare ikke si det rett ut.

(Forsidebilde: Skjermdump fra YouTube der en kvinne viser fingeren til migranter som tar seg ulovlig inn i Spania)