Aktuelt

Skolevolden øker i Sverige – vet ikke hvorfor

I skoleåret 2017/2017 ble det anmeldt 755 hendelser med trusler og vold i svenske barne- og grunnskoler samt videregående skoler. I i fjor ved terminslutt var tallet 845, viser en granskning fra SVT. Av de 845 hendelsene var det i 54 av dem involvert kniv eller våpenlignende…

I skoleåret 2017/2017 ble det anmeldt 755 hendelser med trusler og vold i svenske barne- og grunnskoler samt videregående skoler. I i fjor ved terminslutt var tallet 845, viser en granskning fra SVT.

Av de 845 hendelsene var det i 54 av dem involvert kniv eller våpenlignende gjenstander, som for eksempel soft air guns. Siden 2014 har det vært til sammen vært 224 hendelser med kniv eller våpenlignende gjenstander.

Dette er det høyeste antallet anmeldelser av truser og vold i skolen som er kommet inn til Arbeidsmiljøverket i løpet av de siste fem årene, men det påpekes at økningen «ikke er så stor». Det forventes for øvrig at økningen bare vil fortsette.

Men hvorfor denne skolevolden øker, nei det vet ikke Arbeidsmiljøverket noe om. Tallene er nemlig «svårtolkad».

Vet ikke hvorfor

Den vanskelige tolkningen forklares med at selv om det stadig anmeldes mer vold og trusler, så har antall arbeidsulykker med sykefravær på grunn av skolevolden ikke økt. Samtidig tror sakkyndig på Arbeidsmiljøverket, Kristian Hansson, at det finnes mørketall. Men, som stort sett alltid, så er det forebygging en må bli bedre på.

– En må undersøke hvilke risikoer som finnes i virksomheten, ha sikkerhetsrutiner, vurdere om det er behov for utdanning og finne informasjon om hvordan man skal reagere. Men det generelle bildet er at man behøver å bli bedre på dette området, sier Hansson, og legger til at dette ikke er noe en kan velge bort, da det finnes lover og regler.

Han får støtte fra lederen i Lærernes riksforbund, Åsa Fahlén.

– Nå en prater med andre personer i samfunnet så tror dem ikke det er sant. Inte sjutton skulle man akseptere at folk slåss ute i korridoren eller at noen kaller deg nedsettende ting på noen annen arbeidsplass. Men på et vis så gjør vi det i skolen, sier hun.

Mordforsøk

Samme dag som SVT legger frem denne granskningen, så rapporteres det om to 15-årige elever på en den internasjonale engelske skolen i Tyresö er blitt skadet med et stikkvåpen av en medelev. Hendelsen etterforskes som et mordforsøk, sier politiet.

Alarmen gikk på formiddagen i dag. Da politiet kom hadde de skadde 15-åringene, begge gutter, først blitt behandlet av skolens personale og så ført sykehuset. Den antatte gjerningsmannen, også en gutt på 15 år, er tatt hånd om av politiet.

To av disse guttens skal ha kranglet, hvorpå den ene dro frem en kniv. En tredje prøvde å gå mellom, men ble selv knivskadet.

Politiet sperret av et område inne på skolen, og alle elevene ble sendt hjem. Ifølge skolens pressesjef, Jonathan Howell, tror man at hendelsen kan koples til noe som har skjedd mellom disse elevene i juleferien.