Islam

-Moskébygg kan selvsagt stanses, sier FrPs Helgheim

I Stavanger sier et samlet bystyre ja til en ny prangende moskébygning midt i byen. De mener de ikke kan stanse slike byggeplaner. Det kan de, ifølge Jon Helgheim: - Det er helt vanlig å avslå byggesøknader lokalt. Som når arkitekturen bryter med byens særpreg, sier han til HRS.

Planene om å reise denne moskébygningen i bydel Storhaug sentralt i Stavanger, mener Jon Helgheim at lokalpolitikerne kunne avvist. Dette blant annet fordi at den islamske arkitekturen vil bryte med byens særpreg.

-Et slikt argument er helt vanlig i byggesaker. Det er gangbart, det er legitimt. Dessverre har ikke alle lokalpolitikere fått med seg dette, fortsetter stortingspolitiker Helgheim.

Gjør det motsatte

I Stavanger gjør politikerne nemlig det stikk motsatte. Når man leser møtereferat, ser man at en ren moskébygning tvert om fremheves som et positivt innslag i bykjernen. Her fremheves det fra søknaden at det «ønskes å benytte buer i fasaden, avrundede hjørner og å forlenge trappetårnet som en symbolsk form for minaret. Sammen vil elementene gjøre at bygningen gir uttrykk for sin egen funksjon i en kontekstuelt tilpasset utforming». Referatet fra møtet viser ingen betenkeligheter med arkitektplanene.

I tillegg vil bydelsutvalget i Storhaug at når den gamle bygningen rives og ny moské reises, skal en gangbro fjernes. Dette «for at moskeens nye fasade skal kunne komme til sin rett, og for å sikre en levende utadrettet førsteetasje».

Alt dette ble enstemmig vedtatt i bystyret i forrige uke. Uten debatt. Uten at noen pekte på et helt teknisk poeng: plan- og bygningslovens mulighet for å stanse moskébygget av arkitektoniske årsaker.

La oss håpe at andre kommuners lokalpolitikere benytter de faktiske mulighetene som ligger i lovverket – og som de bruker flust i andre sammenhenger – i møtet med islamisering av Norges ansikt.

Foto: HRS, illustrasjon