Innvandring

Kondolerer, Sverige

I den nye nasjonale trygghetsundersøkelsen i Sverige fremkommer det at unge kvinner føler seg mer og mer utrygge. Det har de all grunn til - og det blir neppe bedre.

Det svenske Brottsförebyggande rådet (Brå) har kommet med en ny nasjonal trygghetsundersøkelse, NTU. Det er ikke oppløftende lesning.

Her fremkommer det at særlig unge kvinner føler seg utrygge i Sverige, noe som blant annet har gått utover bevegelsesfriheten.

Hele 42 prosent av Sveriges kvinner i alderen 20-24 år oppgir at de har tilpasset livet på grunn av utrygghet. Hverdagen begrenses for eksempel ved at de føler seg tvunget til å forandre reisevei, som er en konsekvens av utrygghet og uro som først og fremst unge kvinner opplever, sier Brå-utreder Maria Söderström. Nesten 36 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen sier at de er blitt utsatt for seksuelle kriminalitet i 2017.

Og de har all grunn til å føle seg utrygge. Sveriges Television, Uppdrag Granskning, har kartlagt alle som er dømt for voldtekt eller forsøk på voldtekt de siste fem årene (SVT, august 2018). Her fremkommer det at 58 prosent av dem tingretten har dømt for voldtekt eller forsøk på voldtekt, er født i utlandet.

I dommer for overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter er rundt åtte av ti dømte født utenfor Sverige. 40 prosent av dem hadde vært i Sverige i ett år eller mindre.

97 av 129 dømte er født utenfor Europa og rundt 40 prosent er født i Midtøsten eller Afrika. En tredjedel har også vært dømt for andre forbrytelser.

Unge menn fra Afghanistan skiller seg ut som den gruppen med flest dommer. Kartleggingen viser at det er forsvinnende få voldtektsanmeldelser som ender opp med fellende dom.

Av totalt antall anmeldte voldtekter første halvåret i 2017 var 43 prosent (1.470 anmeldelser) voldtekt mot barn (0-17 år).

I 2016 ble det anmeldt i alt 6.715 voldtekter i Sverige, noe som tilsvarer over 18 voldtekter hver eneste dag. Men dette er nok bare toppen av isfjellet.

Første halvår 2017 oppklarte politiet kun 8 prosent av alle anmeldte voldtekter.

Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki uttalte etter SVTs dokumentar at programmet om voldtekter og etnisitet aldri skulle vært sendt. Sarnecki mener at programmet bygger på en gammel høyreekstrem konspirasjonsteori som går ut på at «fremmede menn» kommer til Sverige og voldtar svenske kvinner, som den politisk korrekte eliten prøver å skjule.

Du snakker om å møte seg selv i døra. Han ønsker å skjule fakta for å redde sitt eget (faglige) skinn.

Her på berget går debatten høyt om dagen om begrepet elite. De som tilhører eliten fnyser – de vil sannelig ikke tilhører noen elite. For hvem ønsker å tilhøre en elite som har skapt så mye elendighet?

Og nå har Sverige, til slutt, fått en ny regjering. En ny Löfven-regjering som etter all sannsynlighet vil føre en enda mer liberal innvandringspolitikk. Kondolerer, Sverige.