Islam

Jeg bør straffes for «hat» for å kritisere islam. Rapport levert FN

Anført av Antirasistisk senter og med penger fra Regjeringen, har jeg og bestselgeren min, "Islam. Den 11. landeplage", blitt rapportert inn til FN. Målet er at den norske regjeringen må "sørge for at hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige dømmes". Ender jeg opp i fengsel?

Det har tydeligvis falt Antirasistisk senter og dets like tungt for brystet at Islam. Den 11. landeplage ble en av de mest solgte bøkene i 2015 – 2016. Vel så tungt må det være at den fikk gode anmeldelser av folk som kan islam, som Ole Asbjørn Ness og Hallgrim Berg. Og enda tyngre må det være at det ble lettere for mang en borger å våge å kritisere totalitær ideologi etter denne utgivelsen, som mange har fortalt meg personlig.

Så noe måtte de krenkede koke sammen for å beskytte stakkars islam. Og valget falt på å rapportere boken og meg inn til FNs rasediskrimineringskomité (CERD): «SIVILSAMFUNNETS ALTERNATIVE RAPPORT TIL CERD 2018. Et supplement til Norges 23.–24. periodiske rapport innlevert under artikkel 9 i FNs rasediskrimineringskonvensjon», heter rapporten, som er sponset av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kan vi lese i rapportens innledning.

Allerede på s. 17 i den over 100 sider lange skyggerapporten sendt FN, kan vi lese mellomtittelen «Islamofobi: ‘Islam – den ellevte landeplage’ (at tittelen skrives feil, kan vi selvsagt tilgi, korrekt tittel er Islam. Den 11. landeplage).

FN presenteres deretter for dette:

I 2016 ble boka «Islam – den 11. landeplage», utgitt. Både tittelen og forlagets presentasjon viser tilhørighet til Eurabia-tradisjonen: «Europa ulmer. Er vår tid forbi? … Vår frihetsorienterte kultur er under stadig sterkere press fra islam. Islam er i kamp med kvinner, jøder, homofile, frihetsorienterte muslimer og enhver som ikke underkaster seg dens doktriner….Vårt politiske lederskap både tier og lyver om islams motstand mot frihet.»

Boka er solgt i over 50 000 eksemplarer, og ved hjelp av private sponsorer er den spredt til folkevalgte på Stortinget og kommunestyrer landet rundt. Boka fortegner islam, og forer frykten som igjen forer fordommer og hat. Narrativet er at gode muslimer er sekulære muslimer og at islam er en politisk ideologi mer enn en religion.

Forfatter er Hege Storhaug, informasjonsleder for, og tidligere leder for, stiftelsen Human Rights Service (HRS) som driver nettsiden Rights.no. HRS får fortsatt statlig støtte over støtteordningen til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet, som har som mål å bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn.

Først korrigering av tre feil til. Boka ble utgitt i 2015, den har et opplag på i underkant av 50 000 , og jeg har aldri vært leder av HRS. Og sitatet i anførselstegn er bruddstykker av vaskeseddelen.

Så til noe mye mer interessant, nemlig anbefalingen som FN pålegger den norske regjeringen på bakgrunn av rapporten, og som kommer like etter omtale av boken og meg (s. 18 og i rød skrift), det som da typisk vris i norske medier til at «FN pålegger Regjeringen».

Komitéens anbefaling 16 b: Regjeringen må sørge for at hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige dømmes.

Dømmes for å mene det vel nesten alle ikke-muslimer og frihetsorienterte muslimer mener, nemlig at «gode muslimer er sekulære muslimer (jeg bruker ikke begrepet «sekulære» i boken, min anm.) og at islam er en politisk ideologi mer enn en religion»? Er ikke dette tvert om fakta, eller mener man i edru tilstand at Brorskapsfolk og Qureshiene i Islam Net, som synes steining er en fortreffelig fritidssyssel, er «gode muslimer»?

Det uhyre interessante er at norske medier omtaler denne jevnlige øvelsen – sist denne i år; kritisk rapport til FN – som om det er FN som har skrevet den. Dette har vi sett mange eksempler på tidligere:

I Aftenposten vil det for eksempel stå: FN kritisk til Norge. Hos NRK vil overskriften være, som den eksempelvis var i 2015:

For mye rasisme i Norge, ifølge FN.

Norge trenger FNs hjelp til å bekjempe rasismen her i landet. Det var den den klare konklusjonen FNs rasediskrimineringskomité trakk i Genève i går.

Slik får rapporten skinn av autoritet.

Så nå venter jeg på telefon fra både Aftenposten, som hadde så vondt i hjertet av Landeplagens innhold og suksess, og NRK: «Hva mener du om at selveste FN vil at du skal «etterforskes effektivt» og som skyldig «dømmes»?

Tja, hva ville jeg svart? At jeg håper på fengsel raskest mulig, for da vil salget av Landeplagen sannsynligvis gå til himmels internasjonalt og jeg kan da forhåpentlig – kanskje – kunne klare å førtidspensjonere meg og sysle med hage, valper og annet jordisk kos resten av livet, i stedet for å forholde meg til …? Fyll inn selv.

Litt av en start på det nye året, får man si, og er det noe jeg tror kommer til å skje i 2019, er det ytterligere forsøk på å innskrenke ytringsfriheten. Som også kan bli en konkret realitet.

Denne skyggerapportens redaktør er fra ARS, og her er alle organisasjonene som har utarbeidet og signert den:

Antirasistisk Senter
Det mosaiske trossamfund
Den ortodokse kirke i Norge
Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)
JussBuss
Kirkens Bymisjon
Krisesentersekretariatet
Kven Øst
Leieboerforeningen
Minotenk
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Norsk Folkehjelp
Norske Kveners Forbund
OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
Press (Redd Barnas ungdomsorganisasjon)
Pro Senteret
Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg
Romsk råd
Romani Kher
Skeiv Verden
Taternes landsforening
Utdanningsforbundet