Innvandring

Hver 3. unge kvinne utsatt for seksuelt overgrep i 2017

Seksuelle overgrep mot unge kvinner i Sverige har økt dramatisk siden migrasjonskrisen i 2015. Nesten hver tiende kvinne i alderen 20 - 24 år sier at de har blitt utsatt for et alvorlig seksuelt lovbrudd i 2017, altså voldtekt eller forsøk på voldtekt. Dette er en økning på hele 40 prosent fra året før. Myndighetene tror tallene er enda høyere.

Tallene fra Brottsförebyggande rådet (Brå), ble offentliggjort i forrige uke, og hadde man ikke visst bedre ville man trodd tallene var hentet fra et dysfunksjonelt, ikke-demokratisk land i tredje verden.

Hele 34,4 prosent av kvinner i aderen 16 – 24 år forteller at de ble utsatt for seksuelle overgrep i 2017. Dette er en økning på 262 prosent siden 2014. Hardest rammet er gruppen 20 – 24 år med 35,8 prosent.

Nesten hver 10. unge kvinne ble utsatt for fullbyrdet voldtekt eller forsøk på voldtekt i 2017. Dette er en økning på 40 prosent fra 2017 til 2018, skriver Per Gudmundson i Svenske Dagbladet (betalingsmur, 10. eller 11. januar 2019).

Tallene er å finne Nationella trygghetsundersökningen 2018 til Brå. 

Som man ser har andelen seksuallovbrudd ligget ganske stabilt i perioden 2006 – 2012. Bykset kommer i 2015 og økningen har vært dramatisk siden migrasjonskrise-året.

Tallene for alvorlige seksuallobrudd begått mot kvinner i 2016 og 2017 er disse, se tabell til høyre som viser at nesten hver tiende unge kvinne er utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt i 2017:

Alvorlige seksuelle overgrep mot kvinner i 2016 og 2017, prosent av befolkningen.

Nesten hver fjerde (22,3 prosent) kvinne i alderen 20 – 24 år oppgir at de har vært utsatt for en eller annen form for seksuelt overgrep i 2017, opp fra 7,2 prosent i 2014. Økningen er på over 200 prosent og har vært påtakelig i hele alderspennet fra 16 – 64 år (se tabell 3,9 side 59).

– Underrapportering

De svenske tilstandene påvirker selvsagt bevegelsesfriheten til unge kvinner. 44 prosent opplever utrygghet ved å bevege seg i eget boligmiljø sent om kvelden. 42 prosent sier de velger nye ruter eller moduser fordi de er redde for å bli utsatt for overgrep. 47 prosent sier de er redde for å bli voldtatt eller angrepet seksuelt.

«Svenske forskere er merkverdig uinteressert i å studere hvorfor seksuallovbrudds-statistikken ser ut som den gjør», konstaterer Gudmundson.

Brå regner med at tallene er høyere fordi folk underrapporterer. Gudmundson legger til dette: «Særlig utsatte grupper er vanskelige å nå. For integritetskrenkende lovbrudd – som voldtekt – er antakelig underrapporteringen enda kraftigere, da det oppleves som skambelagt å fortelle om.»

-En epidemi

Resultatene fra Brås undersøkelse vitner om en «epidemi» av seksuallovbrudd, mener Gudmundson, og fyrer også av denne salven:

«Kvinners redsel for å bli rammet (er) lavere enn den burde være, gitt utviklingen. Politikken de siste årene har vært helt mislykket.

Unge kvinner kan ikke lenge bevege seg som de vil, i det som skal være verdens mest likestilte land.»

Mon tro om disse gruvekkende tallene er et tema for Annie Lööf og Stefan Löfven? Det er grunn til å tvile på akkurat det, for da måtte de antakelig bevege tankene i retning av at den hodeløse innvandringsspolitikken de siste årene kanskje ikke var så berikende likevel, for vi har jo tidligere sett tall på hvem som er sterkt overrepresentert på voldtektsstatistikker. 

Skjermdump, Brå.