Aktuelt

Flyktninger sprenger sosialbudsjettene i Trøndelag

En enorm økning i sosialbudsjettene i Trøndelag får en av ordførerne til å advare mot svenske tilstander. Innvandringen har noen underkommuniserte kostnader, sier han, og viser til berøringsangst med temaet

Ifølge NTB har over halvparten, 28 av 44 kommuner i Trøndelag, sprengt sosialbudsjettet.

Det er Fylkesmannen som har foretatt en kartlegging, og forklaring på de enorme økningen på sosialbudsjetter er ikke minst mottak og bosetting av flyktninger.

I Stjørdal har utgiftene til økonomisk sosialhjelp over tredoblet seg de siste fem årene. I Namsos var det en dobling i fjor. Begge kommunene har bosatt mange flyktninger.

– Økningen startet for oss i 2012. Da hadde vi utbetalinger på rundt 8 millioner kroner. Dette steg til 14 millioner i 2015, 25 millioner i 2017 og 28 millioner i fjor, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal til Adresseavisa.

Han legger til at bare økningen i utbetaling av sosialhjelp siden 2012, som altså er på 250 prosent, tilsvarer innsparingseffekten av å legge ned alle grendeskoler – ganger med tre.

Ordfører Vigdenes er ikke snauere enn at han tillater seg å advare Norge mot å gå i samme felle som vårt naboland.

– Dette illustrerer at vi ikke må få svenske tilstander. Vi må føre en restriktiv innvandringspolitikk av hensyn til statens og det offentliges finanser på lang sikt. Det er noen kostnader her som er underkommunisert også fordi man har en viss berøringsangst med temaet, mener Vigdenes.

Kartlegging viser for øvrig store variasjoner mellom de 44 kommunene i Trøndelag, men to forhold trekkes fram som forklaring på økningen.

– Mange kommuner som har hatt betydelig mottak og bosetting av flyktninger, har også betydelig vekst i sosialhjelpen. Videre ser vi at omleggingen og endringer av ordningen med arbeidsavklaringspenger også bidrar betydelig i vekst i sosialhjelpen, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.