Innvandring

Ferieturer til Mogadishu tar av i år. To nye flyselskap på banen

To nye flyselskap åpner rute til den somaliske hovedstaden. Reisebyråer forventer at ferieturer fra Norge til Somalia "vil ta av" i år. De samme byråene reklamerer også for reiser til Kabul og irakiske Erbil, mens Regjeringen ser en annen vei.

Jeg er villig til å vedde ganske mye på at det under regjeringsforhandlingene med KrF i disse timer, ikke ble drøftet hvordan man skal forholde seg til det åpenbare fusket ved at folk som har fått opphold som flyktninger i Norge, i hopetall reiser tilbake på ferier til land som Somalia, Afghanistan, Irak, Eritrea og Syria. Sistnevnte gruppe er ikke minst interessant, ettersom svært mange av dem er forholdsvis nytilflyttede til Norge. Men som vi nylig meldte: Drar de på ferie til Syria – og det oppdages av norske myndigheter – får det ingen konsekvenser for oppholdstillatelsen. Dette fordi myndighetene har bestemt at enhver syrer som tar seg til Norge, skal ha beskyttelse. Vi er da humane, ikke sant?

«Økt etterspørsel»

Aftenposten (papir 11. januar 2019) kunne nylig fortelle at reisebyrå i Norge forventer at feriereiser til Somalia, Mogadishu, «vil ta av» og «øke betydelig» i 2019. Inntil nå er det kun Turkish Airlines som har tilbudt reiser fra Norge til Mogadishu. Men grunnet økt etterspørsel, åpner nå også Ethiopian Airlines og Kenya Airways ruter til den somaliske hovedstaden.

Astrid Bergsmaål, som er leder av Virke Reiseliv, kommenterer det opplagte:

– Jeg antar at det har sammenheng med økt etterspørsel. Det vil ikke være overraskende om prisene går ned når konkurransen øker.

Det er nok verken nordmenn, amerikanere eller pakistanere i Norge som fristes av ferieturer til Somalia. Reisebyrå som har spesialisert seg på ruter til Mogadishu, Kabul og Erbil, vil ikke stå åpent frem. De frykter kundene kan bli redde for at byråene vil lekke «kundeinformasjon til utenforstående, som for eksempel politiet». Altså betyr dette at det fuskes, for ellers hadde man jo ikke hatt noe å frykte.

Daglig leder i ett av dem sier til Aftenposten at de i 2018 solgte billetter for seks millioner kroner til Somalia, Kenya og Etiopia, selv om det da bare var Turkish Airlines som fløy til Somalia. Mange reiser dit via nabolandene.

– De fleste som reiser har somalisk bakgrunn, og de reiser som regel i sommerhalvåret. Fra mai til august er det stor pågang, Vi venter enda større pågang til sommeren, forklarer han.

Tar seg inn via naboland

Somaliere i Norge uten norsk pass, men som har utlendingspass, reiser ulovlig til Somalia via typisk Kenya og Etiopia. En reiseoperatør kommenterer dette slik:

– Det kan hende at de reiser til Kenya og så videre til Mogadishu, men vi vet ikke hvem som reiser lovlig eller ikke. Vi bare selger billetter, sier den daglige lederen.

Aftenposten spør: – Flere asylsøkere reiser til hjemlandet selv om de ikke har lov til det. Er det mange som er bekymret for å bli oppdaget når de drar?

– Vi legger oss ikke opp i politikk. Folk må ha gyldig pass når vi skal bestille billetter.

Den halve milliarden kroner som ble sendt fra betalingsforetak i Norge til Somalia i 2017, er nok ikke et reelt beløp. Beløpet er høyere, ikke minst fordi man har lov å føre ut 25 000 kr per person per avgang Gardermoen til et land som Somalia.

Blir billigere å fly

I perioden 2014 – 2018 var det kun 13 personer i Norge som fikk inndratt reisedokumenter fordi «innehaveren har foretatt reise i strid med de begrensningene som er satt for reisebevisets gyldighetsområde».

Vanlige skattebetaleres rettferdighetssans blir antakelig enda sterkere utfordret i dette nye året. Og ikke tro at Regjeringen kommer til å løfte en finger. Man satser nok heller på at folk flest er uopplyste om denne lysskye virksomheten.

Da minner vi om at kun 9,8 prosent somaliske kvinner i Norge er i fulltidsjobb. En reise i dag tur/retur M0gadishu koster 10 000 kroner. Med to nye selskap på banen regner man med at prisene vil gå betydelig ned.