Innvandring

Enorme trygdesummer til flyktninger – som reiser hjem på ferie

Milliarder overføres flyktninger i Norge årlig etter at de er ferdig med introduksjonsprogrammet som skulle få dem i jobb. I snitt mottar hver husholdning rundt 200 000 kr. årlig. Samtidig viser andre nye tall at 40 prosent afghanere og 71 prosent irakere har besøkt hjemlandet.

I 2016 utbetalte staten 2,3 milliarder kroner kun til dem som i perioden 2011 – 2015 hadde fullført introduksjonsprogrammet. Altså snakker vi om nyankomne med flyktningstatus, viser de nye tallene fra SSB. Hver husholdning mottok nesten 200 000 krober fra felleskassa. Årlig. Og etter at introduksjonsprogrammet er gjennomført. Det er ikke tegn til at utbetalingene går ned over tid.

Tallene øker

For hvert kull i perioden 2011 – 2015 som har avsluttet introduksjonsprogrammet, øker utbetalingene per husholdning. I snitt lå utbetalingen på 161 000 kroner i 2011. I 2015 var beløpet på 195 600 kroner.

SSB forklarer dette med at «andelen yrkesinntekt det første året etter avsluttet program [er] lavere for hvert kull i perioden».

Merk at dette er før migrasjonskrisen i 2015. I årene etter 2015 øker andelen i introduksjonsprogrammet kraftig, og det vil også utgiftene dermed gjøre.

Vi ser altså at rundt 15 000 personer deltok i introduksjonprogrammet i 2014, mens i 2017 er andelen på rundt 29 000 personer.

Reiser på besøk hjem

Samtidig viser en annen SSB-rapport følgende, tabell s. 47:

  • 24 prosent somaliere har besøkt Somalia
  • 71 prosent irakere har vært i hjemlandet
  • 40 prosent afghanere det samme
  • og 12 prpsent fra Eritrea

70 prosent av dem som har besøkt Somalia og Eritrea, forteller at de har hatt opphold der av fire ukers varighet eller mer.

Da er det bare å minne om den halve milliarden kroner som privatpersoner overførte via betalingsforetak som Western Union og Forex i 2017.

Nettavisen