Mediekritikk

Det kommer færre asylsøkere, heter det ukritisk i Aftenposten

Aftenposten starter 2019 med ukritisk spredning av en NTB meldingen om asylstatistikk.

Aftenposten er låst i det samme sporet som tidligere, og viser dessverre ingen tegn til bedring.

Vinklingen er intens.

Det kommer færre asylsøkere, slår Aftenposten (NTB) opp.

Færre enn året før.

Færre søker.

Færre på mottak.

Færre fikk ja.

Bare 1.480 fikk innvilget sin søknad om asyl i Norge.

Her er det altså ingen grunn til å være urolig ….

… eller kanskje det er det.

For skjøvet helt ned i siste avsnitt kommer en liten tilleggsopplysning:

«I tillegg til asylsøkerne er det kommet omkring 11.000 familieinnvandrere til Norge i 2018.»

?? ???????????????? ?????? ???? ? ??? ???? ????!

Med kvoteflyktningene har vi ergo hatt innvandring av over 15.000 mennesker til et land med bare ca. 60.000 barnefødsler.

Innvandring handler om befolkningsfornyelse. Vi snakker om at en fjerdedel av befolkingsfornyelsen ikke har forankring i landet vårt. Det er helt fullstendig absurd. Det blir enda mer absurd av at man vinkler saken på en så grovt villedende måte.

Hvordan kan man skrive en artikkel om dette, uten også å nevne kostnadene. Uten å forsøke å si noe om «bærekraft». Uten å knytte det opp mot svenske tilstander, gule vester, polarisering eller uløselig kultur- og verdikonflikt.

Dette er ikke bare tall. Det er fundamental endring av landet vårt i hundrevis av år fremover. Rapportert med et konsekvensløst skuldertrekk.

(Det hører med til historien at NTB sendte ut en oppdatert melding der kvoteflyktningene, 3.097, var tatt med. Men Aftenposten har ikke oppdatert sin sak).