Forskjellsbehandling og diskriminering

Sensur! Brudd med ytringsfriheten! Ikke et fungerende demokrati!

Trodde du det gjaldt kuttene til HRS? Nei da, dette er reaksjonene til Black Box-teateret etter kritikken av den skandaløse forestillingen "Ways of seeing". 

Teaterregissør Pia Maria Roll ved Black Box Teateret får all verdens spalteplass i den tungt offentlige finansierte Dagsavisen for å rettferdiggjøre forestillingen «Ways of seeing», en forestilling der 20 navngitte personer henges ut for å være med i et «rasistisk nettverk» og hvor en rekke av de «utpekte gjerningspersonene» har fått sine hjem snikfilmet og hvor filmene er det bærende elementet fra scenen.

Og for virkelig å bevise at Roll ikke skjønner noen ting av kritikken, så stiller hun like godt opp i intervjuet med et bilde foran sitt eget hus – eller i alle fall litt av det. Man er påpasselig med et nærbilde, uten noen beskrivelse av hvor vi er eller noe synlig husnummer – i motsetning til de valgene man tok på BB-teateret.

Metode og kontekst

La oss ta det én gang til: Problemet med forestillingen er metodene og konteksten.

Vi skal gjøre det enkelt for Roll (spesielt siden hun sammenligner BB-teaterets forestilling med HRS’ prosjekt med å dokumentere samfunnsendringer med bilder) ved å lage et hypotetisk eksempel (og vel vitende om at noen «gærninger» helt sikkert kommer til å fremstille også dette som en «sannhet»):

Vi tar bilder eller filmer, i smug, husene til en rekke personer med ulik innvandrerbakgrunn. Når bilder/filmer kjøres over skjermen kobler vi det til kriminalitet der de samme innvandrergruppene er overrepresentert. 

Hadde det vært helt greit, Roll? Ville du regissert et slikt stykke? Skjønner du virkelig ikke at selv om metoden (å filme i skjul) juridisk sett kan være lovlig, så er det nettopp konteksten det settes i som gjør det fullstendig forkastelig – og kanskje ulovlig, altså straffbart.

Men det eneste Roll er redd for er at BB-teateret skal miste noe av sin offentlige finansiering, som er på 12,3 millioner fra Oslo Kommune (her må nok boligskatten opp, folkens) og 7,2 millioner over statsbudsjettet (ikke rart 500.000 kroner måtte kuttes for HRS). Altså 19,5 millioner i driftsstøtte, og så kommer inntektene på toppen.

Foreslo kutt

Enhver som har sett forestillingen skjønner at det er én ting de er ute etter: Å dra FrP så langt ned i søla som mulig. Samtlige av de 20 navngitte personene kobles direkte eller indirekte til FrP og dette «rasistiske nettverket» – som igjen er de store, stygge med enorm makt mot de bittelille, skjøre innvandrerne med en dårlig erfaringsbagasje og helt uten makt.

Det er ikke underlig at Oslo FrP 12. desember foreslo å kutte støtten til BB-teateret. Forestillingen «Ways of seeing» har ingenting i et velfungerende demokrati å gjøre, om vi da ikke må minne om at vi snakker et lovlig politisk parti, som endog sitter i regjering. Hadde teateret forstått kritikken og beklaget det hele, hadde det vært noe annet. Men tvert om står de hardnakket på sitt, og vi minner om at BB-skuespillerne reagerte med latter da statssekretær og kona til Christian Tybring-Gjedde, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, og kona til justisminister Wara, Laila Anita Bertheussen, fortalte om sine bekymringer – og det før Waras hjem ble angrepet, der det også ble gjort forsøk på antenne familiens bil. Det er ikke unaturlig å koble til denne forestillingens budskap, men vi får fortsatt håpe at PST er i stand til å oppklare angrepet.

Det som er mer underlig er at kulturminister Trine Skei Grande (V) «selvsagt ikke vil blande seg inn i kunstneriske uttrykk», for hun og Venstre har da virkelig ingenting imot å blande seg inn i HRS’ virke. Oss har de lovet å ta med alle lovlige midler, om vi skal tro Abid Raja. FrP må virkelig være stolt av å sitte i regjering med Venstre.

Oslo FrP begrunnet kuttet med at teateret kan «virke som en oppfordring til hærverk og brudd på lovgiving om privatlivets fred».

– Jeg er skuffet over at ingen andre stemte for å stoppe støtten til Black Box. Da er det fritt fram for å oppfordre til terror mot norske politikere, uttalte Peter N. Myhre som sitter i finanskomiteen i Oslo for Fremskrittspartiet.

Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) var helt klar:

– Dette er forsøk på politisk sensur av kulturuttrykk. Dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle få se fra noe seriøst parti i Norge. Slike forslag tilhører totalitære regimer, sa Hansen.

Så da vet vi at Ap og de øvrige partiene støtter slike metoder. Det skal vi minne dem om ved anledning – og den kan komme snarere enn de tror. (Ja, kryptisk, så bare følg med!)

Pressen, FrP og propagandisters skyld

Teaterregissør Pia Maria Roll har imidlertid lite lært av det som har skjedd. Hun finner seg nemlig ikke i å bli koblet til realitetene.

– Det er rett og slett fordi jeg ikke aksepterer å bli satt i sammenheng med dette her. De som har kjørt fram dette klimaet, er pressen, i samarbeid med de mest aggressive Frp-politikerne og propagandistene. Det er helt uansvarlig, tordner Roll, og fortsetter:

– Det er ren løgn at vi oppfordrer til noe kriminelt. Det andre er bare retorikk. Det her er sensur. Det er veldig tydelig at Frp overhodet ikke er interessert i noen ytringsfrihet.

Ja, rop på ytringsfriheten, men den gjelder åpenbart ikke for pressen, vel og merke de som er uenig med BB-teateret, FrP-politikere, altså de «mest aggressive» (hva nå det betyr) og propagandistene. Sistnevnte må i så fall være de som ikke er ansatt på Black Box Teateret. For øvrig ser vi frem til at Pia Maria Roll skal gå i forsvar for HRS’ bevilgninger med samme argumentasjon om sensur og ytringsfrihet.

Siste ord i denne saken er neppe sagt.