Mediekritikk

Offentlighetens Hege Storhaug-psykose

Blant de klareste tegnene på at norsk offentlighet er mentalt syk, er hvordan medlemmer av den rotter seg sammen i forsøket på å fordrive Hege Storhaug fra den offentlige samtalen, lyder det i denne kraftsalven fra Christian Skaug, som legger til: Denne fullstendig miserable gjengen omfatter politikere, journalister, aktivister og akademikere, som ikke lenger kan anses som seriøse eller rimelige personer.

Siden det ikke er «god kutyme» å forsvare seg selv, er det godt at Christian Skaug i Document.no ikke er redd for å gå i krigen mot det som, nå riktig nok må kunne kalles, en psykose for å ta knekken på HRS generelt og Hege Storhaug spesielt:

Et av de klareste tegnene på at norsk offentlighet er mentalt syk, er hvordan den rotter seg sammen for å forsøke å fordrive Hege Storhaug fra den offentlige samtalen. Eksemplene på dette er etterhvert blitt så tallrike at vi kan snakke om en psykose.

Bare denne torsdagen er to nye personer rammet av hjerneviruset. En Aksel Fridstrøm hos Minerva, en publikasjon praktisk talt uten lesere, tar til orde for at Human Rights Service (HRS) må tas av statsbudsjettet, for Storhaug har sitert den tsjekkiske presidenten for blant annet å ha sagt at islam ikke hører hjemme i Europa.

Som Oriana Fallaci sa: I dagens sløve demokratier kan man si alt unntatt sannheten.

Det er et historisk-geografisk faktum at Europa er islams antitese, idet verdensdelen sammenfaller med det islam i lengden ikke klarte å erobre etter Romerrikets fall.

Faktum er da også at mer enn halvparten av de spurte i en kjempemessig europeisk opinionsundersøkelse i ti europeiske land i praksis har sagt det samme, idet de ønsker å forby all innvandring fra muslimske land. I tyske meningsmålinger har dertil andelen av de spurte som sier seg enig i at islam ikke hører hjemme i Europa, økt fra halvparten til tre fjerdedeler på få år.

Fridstrøm lyder som et ekko av Ivar Staurseth, Minervas kanskje fremste Hege Storhaug-stalker, som for litt over ett år siden tok til orde for det samme. Også den gangen var grunnen at man ikke kan si sannheten: HRS inviterte leserne til å foto-dokumentere hvordan det offentlige rommet i Norge er blitt omgjort. For Minerva er det viktigste av alt med andre ord å slutte å observere virkeligheten. Det er ofte mest behagelig sånn.

I den samme sekten finner man også Civita-historikeren Bård Larsen, en omvendt kommunist som – til tross for å ha beholdt bolsjevikholdningen til annerledes tenkende – har sagt mye fornuftig i årenes løp, men som av en eller annen grunn har beholdt sin status som en slags vismann på den norske høyresiden lenge etter at han gikk i frø og fant ut at populismen er den nye fascismen. Larsen fant det da også for godt å vekke nazi-assosiasjoner da HRS luftet tanken om en norsk folkebevegelse til vern av Norge.

Les resten hos Document.no

(Forsidebilde: Tegning av Thomas Knarvik)