Forskjellsbehandling og diskriminering

LO: Boikott Israel – fordi?

Under årskonferansen til verdens største sammenslutning av fagorganisasjoner gikk den norske LO-lederen på talerstolen og ønsket internasjonal boikott av Israel. Det er så skammelig at ord blir fattige.

«Foran 1.200 fagforeningsledere fra hele verden gikk LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på talerstolen og ba om støtte til kravet om å boikotte Israel.»

Faksimile Dagbladet

Israel med et folketall på omkring 7,26 millioner er den eneste jødiske staten i verden.

I Israel bor det rundt 1 454 000 muslimske borgere som nyter godt av like politiske og medborgerlige rettigheter som resten av den jødiske befolkningen.

Den muslimske befolkningen er tidoblet fra 1949 frem til idag. Den har vokst fra 156.000 til 1 454 000 muslimer.

Det er over 400 moskeer i Israel. Antall er femdoblet siden 1988. Rundt 300 imamer og bønneropere får sin lønn fra den israelske staten. Israel finansierer også arabiske skoler og mange islamske skoler og høyskoler. Det muslimske samfunnet har en egen  domstol som håndterer giftemål og skilsmisse i henhold til islamsk lov.

Israel er et representativt demokrati med et parlamentarisk system og universell stemmerett og rangeres høyt blant landene i Midtøsten på HDI-indeksen, trykkefrihet og økonomi.

Det kommer sjelden frem i  media at rundt 850.000 jøder er blitt tvunget til å flykte fra sine hjem og eiendommer i arabiske land. Da staten Israel ble dannet i 1948, ble jøder i arabiske land plyndret og utsatt for systematisk diskriminering.

To tredjedeler av flyktingene bosatte seg i Israel. I dag er det få jøder igjen i arabisk-muslimske land.

Selv om jødene er kjeppjaget ut av «shit-hole» arabiske stater er jødene ikke hevngjerrige folk, det ser vi på hvordan muslimer blir behandlet i Israel.

Mellom 1949 og 2009 ble 163 resolusjoner vedtatt i FNs generalforsamling som dreier seg om palestinske flyktninger. Ingen om de jødiske flyktningene.

Det provoserer meg voldsomt når folk som LO-leder Gabrielsen går på talerstolen og ber om å boikotte Israel.