Islam

Kjærlighetsforbudet i islam

Først og fremst må jeg påpeke at kjærlighet er forbudt i islam. Fordi kjærlighet mellom mennesker i islam er djevelens verk.

Kjærlighet mellom mennesker er så farlig for Allah at konsekvensen av å la seg bli fristet av lyst, bekjentskap, forelskelse og kjærlighet er kjønnssegregering.

Straffene for kjærlighet er fatale. Og Allah viser ingen kjærlighet til sine troende heller.

De troende kan bli benådet av Allah for sine synder, men ikke elsket. Fordi det er kun én kjærlighet tillatt i islam, og den er narsissistisk. Det er den kjærligheten Allah forlanger. Den kjærligheten er ikke fantastisk, slik Kirkemøtet sier. Den er psykologisk.

Den er årsaken til at mennesker ikke får lov til å elske hverandre.

Allah klarer ikke elske noen

Allah er så patetisk at han forlanger din fulle dyrkelse. Det er ikke rom for noen andre. Ingenting skal forstyrre forholdet mellom Allah og det enkelte menneske. Og Allahs nåde er at hans menn kan bestemme over kvinner. Kan eie, kjøpe, selge, slå og voldta kvinner. Og kvinner må adlyde menn for ikke å bli sendt til helvete. Det er kvinners nåde. Og denne forbannelsens eksistens er «nydelig»?

Allah forlanger at muslimene skal lyve, bedra og drepe de vantro – det er hva han har skapt dem for. Allah er ikke kapabel til å elske noen. Allah er anti-krist. Målet med islam er å armere seg mot Kristus på oppstandelsesdagen, men kirken tror at Allahs «kjærlighet» er nydelig.

«The most wretched person in the sight of Allah on the Day of Resurrection and the worst person and target of His wrath would of the person who is called Malik al-Amlak (the King of Kings) for there is no king but Allah.»

Sahih Muslim Book 38, Hadith 26

8:12 [Remember] when your Lord inspired to the angels, «I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who disbelieved, so strike [them] upon the necks and strike from them every fingertip.»

8:13 That is because they opposed Allah and His Messenger. And whoever opposes Allah and His Messenger – indeed, Allah is severe in penalty.

8:17 And you did not kill them, but it was Allah who killed them. And you threw not, [O Muhammad], when you threw, but it was Allah who threw that He might test the believers with a good test. Indeed, Allah is Hearing and Knowing.

8:18 That [is so], and [also] that Allah will weaken the plot of the disbelievers.