Islam

Kirkemøtet vil ha bønnerop: -Allahs kjærlighet er fantastisk

Den svenske kirkens høyeste organ, Kirkemøtet, stemte med overveldende flertall mot et forslag om å være kritisk til å tillate islamske bønnerop fra moskeer. Kirkemøtet peker på det "fantastiske" ved at "flere får møte både Allahs og Guds kjærlighet".

Det var Sverigedemokraternas representanter som la frem forslaget. De sitter med 24 representanter i Kirkemøtet. 206 representanter stemte mot forslaget om at Den svenske kirken skal være kritisk til islamske bønnerop. 26 representanter stemte for forslaget.

Blant de som stemte mot forslaget var Artemis Lumarker fra Öppen kyrka.

– Tänk vad fantastiskt att fler får möta både Allahs och Guds kärlek, och vad vi får ut i mötet med varandra, sade han enligt Dagen (betalingsmur) och påstod även att SD försöker «avhumanisera» andra människor.

På motsatt hold argumenterte SDs Arom Emilsson med at kirken gir avkall på sin tro ved å støtte bønnerop. Det er ikke kirkens oppgave å gå inn for bønnerop, mener han. Kollegaen Camilla Berard Granström mener at islam har spredt seg raskere grunnet hjelp fra Den svenske kirken.

Da ser vi samme holdning (og resultat) i Sverige som i Norge, dokumentert av professor Terje Tvedt: Kirken skapte motorvei for islam i håp om at islams vekst skulle føre til vekst også for kirken. Kirken tok skammelig feil. Men vil Kirken innse det? Vel, det er nok like lite sannsynlig som at politikerne skulle stille seg kritisk til islams synlige vekst i Norge. Da måtte man jo ikke minst ta opp islams avhumanisering av ikke-muslimer.