Aktuelt

Katastrofetall: Kun 3 prosent afrikanske kvinner sysselsatt heltid

Kun 3 prosent afrikanske kvinner i Sverige er i jobb heltid etter fem års botid. Etter 10 års botid er 10 prosent i full jobb, hvilket viser at integreringens problem er mye verre enn antatt både i Sverige og Norge.

Tallene for innvandreres sysselsetting er kraftig skjønnmalt, konstaterer Per Gudmundson i Svenska Dagblad (papir 12. desember). Og det finnes ingen «åpenbare svar på problemene advarer noen av landets ledende arbeidsmarkedsforskere».

Gudmundson konstaterer at sysselsettingsgapet mellom innenriksfødte og utenriksfødte er størst i Sverige i hele OECD.

Problemet har dog vært tonet ned med henvisning til at Sverige generellt har en høy sysselsettingsgrad, særlig takket være den høye deltakelsen på arbeidsmarkedet blant kvinner. Men måten det måles på skjønnmaler.

Alarmtall også i Norge

Forskere på arbeidsmarkedet presenterer i boken Hur ska fler komma in på arbeidsmarknaden skal som første instans ha sett på fulltidssysselsetting. Det var da de alarmerende tallene dukket opp, akkurat som i Norge, etter at FrP spesialbestilte tallene hos SSB. Blant syriske kvinner i Norge er 5 prosent sysselsatt 30 timer eller mer i uka. Somaliske kvinner ligger på 10 prosent.

Blant afrikanske kvinner i Sverige med lengre enn 10 års botid er fulltidssysselsettingen på 34 prosent. Vi vil anta at hvis man går på landbakgrunn vil det være betydelige forskjeller grupper imellom.

Afrikanske menn med fem års botid har en fulltidssysselsetting på 13 prosent. Inntil 10 års botid gir 26 prosent, og etter 10 år er i overkant av halvparten i full jobb.