Integrering og integreringspolitikk

Katastrofetall fra Osloskolen forteller om en fattig og kriminell fremtid

Samtidig som byrådsleder Raymond Johansen føler seg som en storkar fordi Stor-Oslo har passert 1 million innbyggere, avdekkes skriften på veggen som kan bli dødsstøtet for hovedstadens økonomi: I de mest innvandrertunge delbydelene er frafallet blant gutter i videregående skole på nesten 60 prosent. Altså seks av 10 dropper ut. Dette forteller oss også om et stort rekrutteringspotensial for kriminelle gjenger.

Alarmen bør gå både på Stortinget og i Solbergs regjering. For endelig kom tallene på bordet, ett år etter at Jan Bøhler i Ap etterlyste dem hos Oslostatistikken.

Først: Dette er selvsagt tall Oslostatistikken (og SSB) skulle produsert på egenhånd for lengst. Knapt noen statistikk er viktigere for å forstå hvilke alvorlige problem vi innen kort tid kan stå overfor enn frafall i skolen.

Tall som sier lite

Det ligger nemlig i sakens natur at når statistikk forteller at frafallet i Oslos videregående skole er 20,9 prosent, sier det oss ikke så mye. Ja, det er like fullt et høyt tall. En av fem dropper ut. Men hva skjuler en slik generell statistikk? Det var dette Bøhler ville ha på bordet. For hva er situasjonen på delbydelsnivå?

Tallene er nå på bordet for delbydelr som Romsås, Vestli, Fossum, Rommen, Haugenstua og Furuset i Groruddalen, og Holmlia sør, Prinsdal, Bjørnerud og Bjørndal i Søndre Nordstrand.

De røde tallene

Oslostatistikken forteller at frafallet ligger på 35 – 48 prosent. Men vi vet også at gutter har større fravør enn jenter, 13 prosentpoeng høyere forteller Oslostatistikken.

Dette betyr at frafallet blant gutter i de dårligst stilte delbydelene er på rundt 60 prosent. Generelt er fraværet 50 – 60 prosent for guttene i ovennevnte  områder.

Og hva har samfunnet å tilby disse guttene? Fint lite, ikke minst fordi bare det å få en utlyst jobb i en matvareforretning vil være uoppnåelig for de fleste av guttene. «… vi har sett at det kan være flere hundre søkere til kassajobb i en butikk i drabantbyene».

Kriminelle gjenger

Ta så å koble denne tilstanden opp mot gutter, etter hvert unge menn, i disse områdene uten jobb, opp mot de kriminelle gjengene som trenger blant annet løpegutter til virksomheten sin. Raske penger vil selvsagt lokke mange av «taperne».

Hva tror politikerne våre om den kriminelle tilstanden i Oslo om få år? Hva tror de om Oslos økonmiske fremtidsutsikter? Klarer man å koble hovedstaden til tilstandene vi ser i Gøteborg og Malmø, der politiet langt på vei er spilt utover sidelinjen og der staten er inne økonomisk for å holde hjulene igang?

Har vi bare sett starten på Oslos kriminelle gjenger?

PS: Vi minner om hva en glad Raymond Johansen sa senest i går da det ble kjent at Stor-Oslo har passert 1 million innbyggere:

– Det forteller at vi er et raust og inkluderende område og et spennende sted å være.

NRK