Innvandring

FNs migrasjonsavtale opp i Stortinget

Takket være FrP lykkes ikke Regjeringen med sitt forsøk på å snikinnføre FNs migrasjonsavtale. Nå skal avtalen til Stortinget, og så gjenstår det å se om hva som skjer der. Uansett blir da alle partiene ansvarliggjort.

Fremskrittspartiet har i dag fått gjennomslag for at FNs migrasjonsavtale, som Statsministerens kontor har omskrevet til en uforpliktende «plattform», skal behandles i Stortinget.

Følgende FB-melding er kommet fra henholdsvis Per-Willy Amundsen og Jon Helgheim:

Nyhet: FNs migrasjonsavtale skal behandles av Stortinget!

FrP har fått gjennomslag for at Stortinget skal avgjøre Norges holdning til FNs migrasjonsavtale, før det voteres over saken i FN. Regjeringen vil holde en redegjørelse om avtalen i Stortinget. Da skal vi tvinge alle parti til å ta stilling til avtalen. Jeg vil gjøre alt jeg kan for at Stortinget skal si tydelig NEI.

***

Nå kommer FNs omstridte migrasjonsplattform til Stortinget. FrP mener det er en selvfølge at Stortinget orienteres i en så viktig sak. Utenriksministeren har varslet at hun vil komme til Stortinget for å redegjøre for Marakesh-avtalen, det setter vi pris på. Siste ord er altså ikke sagt, følg med…

Regjeringen, med unntak av FrP som har tatt dissens, har gjort sitt for å bortforklare at denne avtalen – eller plattformen – har noen som helst betydning for Norge. Tvert om har de hamret på at den er helt uten betydning for Norges innvandringspolitikk, og skulle den ha noen betydning, så er det fordi det vil bli «enklere» å returnere innvandrere med avslag.

Uverdig prosess

Det er mildt sagt svært urovekkende at Regjeringen, med statsminister Erna Solberg (H) i spissen, har vært villig til å gjennomføre en prosess som dette. Og det i stillhet – og typisk med gammelmedienes velsignelse. For det var alternative medier, inkludert HRS, som fulgte med i timen. Regjeringen er altså villig til å gi sin tilslutning til en avtale man ikke aner konsekvensene av, bortsatt fra at avtalen neppe vil tjene Norges interesser.

Enkelt fortalt:

  1. Ved å omdøpe det til en «plattform» blir den stemplet som så «ubetydelig» at den ikke skal behandles engang i Statsråd. Hadde det vært en avtale, endog en bilateral avtale (som denne FN-avtalen vitterlig er), så hadde det vært uhørt ikke å behandle den i Statsråd.
  2. «Ubetydelige» avtaler legges heller ikke frem for våre folkevalgte på Stortinget.
  3. FNs migrasjonsavtale har som formål å gjøre innvandring enklere, tryggere og mer velordnet. Det vil i praksis innebære at ulovlig innvandring kan bli lovlig, og det skal i tillegg tilrettelegges for (lovlige)  reisemåter.
  4. Det igjen vil etter all sannsynlighet bety at det kommer langt flere fra fattige til rike land. Og man kan være rimelig sikker på at for MENA-land vil avtalen være akkurat så «ubetydelig» som spesielt Høyre vil ha det til.

Så hvorfor vil Regjeringa (uten FrP) at Norge skal tilslutte seg denne avtalen? Det handler mest sannsynlig om at statsministeren og utenriksminsteren vet at gir de ikke sin tilslutning til denne avtalen, så kan de vinke farvel til prestisjeprosjektet, nemlig en plass i FNs sikkerhetsråd til Norge.

Preben Dimmen, en ung mann fra Unge Høyre i Ålesund, har imidlertid vært mer våken enn mange andre. Og han er åpenbart heller ikke redd for å tale moderpartiet midt imot. Som han nylig skrev i Aftenposten:

Regjeringen og embetsverket gjorde et feiltrinn ved å behandle FNs migrasjonsavtale i stillhet, men de har fremdeles muligheten til å rygge tilbake og rette opp feilen.

La Stortinget behandle saken og informer befolkningen om innholdet. Redegjør skikkelig for de mest ytterliggående delene av «plattformen». Stortinget må diskutere, vurdere og konkludere om hvorvidt det er oss tjent å signere.

( … )

Alle embetsmenn og politikere er ombudsmenn for folket. Vi skal ivareta samfunnets velstand av respekt for våre forfedre og ut fra behovene til våre etterkommere. Ikke som folkets herrer, men som folkets tjenere skal vi representere velgernes syn i viktige saker.

Hvordan i all verden kan man representere velgernes syn på FNs migrasjonavtale når 85 prosent ikke engang har hørt om den? Regjeringen må stilles til ansvar for den manglende kunnskapen.

Men hva skal vi med en folkevalgt regjering hvis den ikke er villig til å opplyse folket om hva de driver med?

Og hva skal vi med mediene hvis de ikke er interessert i å se makta i kortene?

Aldri innvandringsrealisme

Dagens lederartikkel i VG har en tittel som forteller det meste: «De ødeleggende konspirasjonsteoriene». For de «innvandringskritiske stemmene over hele Europa har mobilisert mot denne plattformen med forvridde og feilaktige påstander», fastslår VG. Du store min – og så snakker noen konspirasjonsteorier?

Selvsagt reagerer mediene slik. Innvandringskritisk, eller innvandringsrealisme, har ingen plass hos gammelmediene. Det flerkulturelle prosjektet har feilet. Integreringen har feilet. Likevel er både gammelmediene og de fleste politikerne villig til å innføre enda mer liberalisering av innvandringen.

Men for oss som følger med, vi skjønner tegninga. Flere og flere ser de negative konsekvensene av en for høy ikke-vestlig innvandring, derfor går flere og flere til innvandringsrealistiske politiske partier – som stemples som «populistisk høyreekstreme». Folk er ikke dumme, de lærer og bruker det talerøret de har: stemmeseddelen.

Hele det etablerte politiske Europa skjelver, men heller enn å innrømme egne feil og stramme inn innvandringspolitikken, så «presses» FNs medlemsland til i «fellesskap» å etablere et regelverk som kun tjener en part: innvandrerne selv. For det vil neppe tjene avgiverlandene heller, da de typisk vil miste det som skal være den mest produktive delen av befolkningen. Så kan det legges til at FNs migrasjonsavtale er sterkt rettighetsstyrt – enda mer enn andre avtaler og regler – for innvandrerne. Migrasjon gjøres til en menneskerett, og hvordan skal landene da kunne si nei?

Så sitter det politiske etablissementet og mediene med troen – ja, for de tror faktisk! – at det er mulig å løse innvandringsproblemene med en avtale bare fordi den er felles. Hvorfor i all verden skulle en felles avtale løse noe som helst, når vi ikke greier det i EU og vi greier det ikke nasjonalt.

Og denne meningsløse messingen om at den ikke er juridisk bindende: Nei da, ikke enda, og kanskje denne avtalen aldri blir det, men den vil være som blekksprutarmer inne i andre avtaler, konvensjoner og rammeverk. EU har siden folkevandringskrisen i 2015 slitt med å få på plass en felles EU-avtale for asylsøkere (flyktninger har vi et rammeverk for), uten å lykkes. Kall meg gjerne konspiratorisk, men jeg tør vedde på at nettopp FNs migrasjonsavtale vil danne «rammeverket» for EUs politikk på området. Tør VG vedde mot?

Det er bare å gratulere, FrP! Det er godt jobbet å få denne avtalen til Stortinget. Så får vi se hva de andre partiene sier. I alle fall kan ikke de øvrige partiene skylde på denne Regjeringen når konsekvensene av FN-avtalen begynner å gjøre seg gjeldende.