Innvandring

1 000 somaliere skal reise hjem og gjenbygge landet sitt, sier statsråd.

Nesten 1 000 somaliere i Danmark har mistet retten til opphold. De får 30 dager på seg til å reise hjem til Somalia. - De må gjenoppbygge landet sitt, sier statsråd Inger Støjberg.

Nesten 1 000 somaliere har mistet sin danske oppholdstillatelse i perioden begynnelsen av 2017 til oktober 2018. Ifølge Udlændingestyrelsen, er det trygt nok i Somalia til at de kan reise hjem igjen.

-Gjenoppbygg landet

Inger Støjberg (Venstre) er udlændinge- og integrationsminister. Hun er klar i talen:

«Hvis man ikke har behov for vår beskyttelse lenger, og ens liv og helbred ikke lenger er i fare i hjemlandet, helt konkret i Somalia, så skal man selvfølgelig reise hjem og gjenoppbygge landet man kom fra.»

Støjberg legger til at hun stoler på Udlændingestyrelsen vurdering av sikkerhetssituasjonen i Somalia.

Enorme summer

Danmark er raus med dem som frivillig reiser tilbake til hjemlandet etter at beskyttelsesbehovet ikke er der lenger. Voksne får 140 000 kr med som såkalt repatrieringsstøtte, mens 42 000 kr gis per barn. En familie på to voksne og tre barn vil dermed kunne inkasere rundt 400 000 kr, hvilket er en betydelig sum i Somalia, der dagslønnen typisk ligger på to til tre dollar (se s. 11).

De som har mistet oppholdstillatelsen og nekter å forlate Danmark skal plasseres i såkalte utreisesenter. I 2017 reiste 42 somaliere i Danmark hjem, mens hittil i år er antallet kun 32.

Nesten alle som mister oppholdstillatelsen klager til Flyktningnemden (FKN). I 42 prosent av klagene har FKN stadfestet avgjørelsen, mens i 40 prosent av sakene har FKN sendt saken tilbake til Udlændingestyrelsen, oftest fordi nye opplysninger er kommet frem.

DR.