Aktuelt

Profilerte FrP-ere frykter konsekvensene av FNs migrasjonsavtale

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg (H), har gitt beskjed om at Norge vil signere FNs migrasjonsavtale. Det skuffer regjeringspartner FrP som tok dissens, men hvorfor ikke forlate regjeringen er spørsmålet mange stiller seg.

Etter offentliggjøringen av at Regjeringen vil signere FNs migrasjonsavtale, den såkalte Global Compact for Migration (GCM), er det skuffelse som råder hos regjeringspartner FrP. De nådde ikke frem med sitt budskap om at avtalen ikke måtte signeres, men det forbauser vel ingen at Høyre og Venstre har et helt annet standpunkt.

Frykter for liberalisering

– Det er både skuffende og synd at regjeringen signerer GCM, derfor tar FrP dissens i denne saken. Jeg frykter at andre partier vil bruke avtalen til å presse fram liberaliseringer, det er uaktuelt for oss, sier innvandringspolitisk talsmann, Jon Helgheim.

Både FrPs stortingsgruppe og partiets landsstyre har utvetydig gitt beskjed om at Norge ikke bør signere avtalen.

– For FrP er det avgjørende at nasjonalstaten er suveren til å bestemme over egne grenser og hvem som skal ha adgang. GCM har en uttalt intensjon om å gi migranter flere rettigheter og gjøre migrasjon enklere, sier han, og fortsetter:

– Det er intensjoner FrP på ingen måte kan stille seg bak, men disse punktene er bare ment for land som ikke har rettigheter eller noe på plass, det gjelder ikke Norge som allerede har for mange rettigheter. Så lenge vi sitter i regjering, vil ikke dette være noe problem, men om innvandringsliberale partier tar over, vil de bruke dette for å slippe opp i innvandringspolitikken sier Helgheim.

Tausheten fra andre partier

Christian Tybring-Gjedde frykter avtalen kan bli sett på som en invitasjon (foto HRS)

Dissens er det sterkeste signalet et regjeringsparti kan sende, bortsett fra å gå ut av regjering.

– Avtalen setter ikke Norges interesser først og det er FrPs standpunkt at den aldri burde signeres. I verste fall kan avtalen tolkes som en invitasjon til migrasjon fra sør til nord. Det betyr at behovet for en streng og forutsigbar nasjonal innvandringspolitikk bare blir større, sier leder av FrPs Utenriks- og forsvarsfraksjon, Christian Tybring-Gjedde.

Han forsikrer om at denne avtalen har vært oppe til en grundig debatt internt i partiet.

– FrP har i alle fall gjort det vi kan for å stanse Norge i å signere avtalen. Men det er svært forstemmende at ingen andre partier har tatt i saken. En avtale som potensielt kan ha irreversible konsekvenser for landet blir altså verken diskutert i Stortinget eller i statsråd. Dette er et grunnleggende demokratisk problem som tilsynelatende ingen bryr seg om. Det er skremmende, sier Tybring-Gjedde.

Hvorfor ikke forlate regjeringen?

Reaksjonene fra mange er at det stilles spørsmål ved hvorfor FrP ikke går ut av regjeringen når deres kjernesak blir utfordret så sterkt, men svaret gir kanskje Helgheim:

– Det er bra FrP tar dissens så lenge vi ikke får gjennomslag. Samtidig må vi i regjering følge utviklingen rundt avtalen med haukeblikk. Vi skal være med på fornuftige innstramminger og motsette oss enhver liberalisering. Regjeringen vil komme med klare protokolltilførsler som sier at Norge ikke forplikter seg til flere rettigheter og at vi skal ha full styring og suverenitet over egen politikk. Det verste for Norge ville vært om en regjering ledet av innvandringsliberale partier skulle tolke og implementere GCM, da er det fare på ferde, sier Helgheim.

Så svaret er som så mange andre ganger: Alternativene er verre. Tenk deg at Ap sammen med SV, Rødt og MdG skulle forvalte denne avtalen.Vi kan jo bare «se frem» til at de, sammen med businessindustrien i Flyktninghjelpen etc., begynner å vise til punkter i denne avtalen som et «sannhetsvitne» – hogget i stein – for å ta flere innvandrere til Norge.

Men det sentrale spørsmål er: Hvordan begrunner Høyre sin forkjærlighet for denne FN-avtalen? Har ikke Høyre, som endog har statsministeren, noen bekymringer for hva denne avtalen kan få av konsekvenser? Er Høyre mer opptatt av fremtidige migranter ve og vel enn egen befolkning? Det kan straffe seg på sikt, slik vi har sett i mange land. 

(Forsidefoto av John Helgheim, illustrert av HRS)