Innvandring

Vil fortsatt ha voldelige asylsøkere like ved barnefamilier

De 15 mest voldelige asylsøkerne som er plassert i boligområder ved Sarpsborg og Fredrikstad, skal ikke flyttes, mener det private omsorgsseslkapet Heimta. Samtidig skroter Heimta planene om et eget mottak i Øyer. Hvor lenge skal politikerne spille russisk rulett med vanlige borgere, inkludert barn?

Debatten raste i sommer da det ble kjent at landets 15 farligste asylsøkere skulle plasseres i et eget mottak i Øyer kommune, nærmere bestemt Sølvskrottberget, i Gudbrandsdalen. Lokalbefolkningen opplevde at informasjonen fra myndighetene var mangelfull, og protestene var massive.

Likevel fortsatte UDI sin plan, og omsorgsselskapet Heimta vant anbudet om å etablere asylmottaket. Så viste det seg at at flere av de voldelige asylsøkerne ble plassert i boliger i Greåker ved Fredrikstad og Sarpsborg, skrev Sarpsborg Arbeiderblad (betalingsmur, 16. oktober 2018). Ifølge SA er situasjonen så alvorlig at flere ansatte frykter ansatte for sine liv. De er «livredde for å gå på jobb». I tillegg er lokalbefolkningen, inkludert foreldre med barn i barnehage like ved en av boligene, engstelig.

Som en ansatt har sagt det:

– Vi takler litt utagering som for eksempel skadeverk. Vi tåler også en klaps på kinnet i denne jobben. Men å gå jobb å være redd for sitt eget liv er noe ganske annet. Flere er frustrerte og lei seg for ikke å bli hørt, og en del av vikarene som har blitt ansatt den siste tiden for å ha et ekstra ansvar for asylsøkerne, har lite eller ingen kompetanse innenfor vold og utagering. Det er flere ansatte som nå ikke lenger ønsker å være en del av dette, blir det hevdet.

Skroter plan om eget mottak

Nå viser det seg at Heimta skroter planen om eget mottak i Øyer. Heimta vil fortsette å ha asylsøkerne i «midlertidige» boliger lokalt i Østfold, og sier opp avtalen med UDI om mottak i Øyer. Men UDI setter foten ned, og skriver dette i en pressemelding:

– Bakgrunnen for oppsigelsen er at Heimta ønsker å fortsette driften i de midlertidige bostedene som nå brukes, og ikke ta i bruk bygningsmassen på Sølvskottberget i Øyer. Dette kan ikke Utlendingsdirektoratet akseptere.

– Dette bryter med forutsetningene i avtalen som blant annet innebærer at en samlet plassering av beboerne i en kommune. Det er heller ikke tråd med tilbudet som Heimta leverte i konkurransen, der de tilbyr et tiltak på Sølvskottberget i Øyer kommune. Avtalen om drift av særskilt bo- og omsorgstjeneste vil derfor bli lyst ut på nytt.

I løpet av noen måneder, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad (SA, betalingsmur), skal asylsøkerne fjernes fra de midlertidige boligene:

I mellomtiden har Heimta altså plassert farlige asylsøkere i boliger både i Sarpsborg og Fredrikstad. Det vil det i løpet av de nærmeste månedene nå bli slutt på.

-Dette er frie mennesker

Holdningen til Heimta kommer tydelig frem i et NRK-intervju med regionsjef Lars-Christian Torp. Kan han garantere for nærmiljøets sikkerhet:

– Vi har den bemanningen og kompetansen som kreves. Når vi ikke klarer å ivareta dem, er det politiets oppgave.

– I hvilke tilfeller klarer dere ikke å håndtere dem?

– Dette er frie mennesker som fritt kan gå hvor de vil. Da kan det oppstå situasjoner som er for voldsomme, der politiet må komme.

I NRKs artikkel kommer det også frem at barnehagen har lagt om rutinene: De har sluttet å passere den aktuelle boligen på utflukter med barna.

Er det profitt som styrer Heimtas hjerner – på bekostning av barn og alminnelige borgere? Hva mener Stortinget om dette? Hva tror politisk ledelse i Justisdepartementet reaksjonen blir i befolkningen dersom liv blir alvorlig kvestet eller går tapt?

Illustrasjonsfoto: HRS