Innvandring

Landets farligste asylsøkere plassert i boligfelt. Ansatte frykter for sine liv. Hva med lokalbefolkningen?

Det ble lokalt ramaskrik i sommer da lille Øyer skulle huse landets 15 mest voldelige asylsøkere. Men mottaket er fremdeles ikke klarert, og mens et omsorgsselskap venter på godkjenning av asylmottaket, har flere av de farlige asylsøkerne blitt plassert i boligområder i Østfold. Ansatte forteller om et voldsnivå som gjør at de frykter å bli drept på jobb, samtidig sprer uroen seg i nærmiljøet. Hva tenker myndighetene med? Må alvorlige og kanskje dødelige hendelser til før man tar ansvar for egen befolknings sikkerhet?

Debatten raste lokalt, og også nasjonalt, i sommer da det ble kjent at landets 15 farligste asylsøkere skulle plasseres i et eget mottak i Øyer kommune, nærmere bestemt Sølvskrottberget, i Gudbrandsdalen. Lokalbefolkningen opplevde at informasjonen fra myndighetene var mangelfull, og protestene var massive.

Likevel fortsatte UDI sin plan, og omsorgsselskapet Heimta vant anbudet om å etablere asylmottaket. Nå viser det seg at at flere av de voldelige asylsøkerne er plassert i boliger i Greåker ved Fredrikstad og Sarpsborg, skriver Sarpsborg Arbeiderblad (betalingsmur, 16. oktober 2018).

Massivt med klager og frykt for vold

Årsakene til at mottaket i Øyer skal være satt på vent er følgende:

Blant annet problemer med godkjenning av bygningen. Klagene fra naboer har også være massive, og Arbeidstilsynet har foretatt et postalt tilsyn knyttet til etableringen av mottaket. De har nå gitt Heimta AS et varsel om pålegg hvor det blant annet står følgende:

– Arbeidsgiver (Heimta AS) må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstakere blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å reduser risikoen. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombudet/ansattes representant, heter det i varselet fra Arbeidstilsynet.

SA kjenner til at ansatte i Heimta frykter for sine liv. De er «livredde for å gå på jobb», og mange av dem hare ikke kompetanse til å utføre en så farlig jobb. En asylsøker brukte nylig et brannslokninggsapparat som våpen mot en ansatt, noe politiet bekrefter overfor SA. Som en ansatt sier det:

– Vi takler litt utagering som for eksempel skadeverk. Vi tåler også en klaps på kinnet i denne jobben. Men å gå jobb å være redd for sitt eget liv er noe ganske annet. Flere er frustrerte og lei seg for ikke å bli hørt, og en del av vikarene som har blitt ansatt den siste tiden for å ha et ekstra ansvar for asylsøkerne, har lite eller ingen kompetanse innenfor vold og utagering. Det er flere ansatte som nå ikke lenger ønsker å være en del av dette, blir det hevdet.

Vergetrening og kurs i selvforsvar er noe de ansatte skal ønsket seg i lang tid. Men det var først inntil for noen dager siden at ledelsen i Heimta tilbød et selvforsvarskurs på tre timer.

– Det har vært en hendelser med en utagerende asylsøker der kun flaks har hindret at ingen er blitt alvorlig skadet. En omsorgsbolig, som skal ta vare på mennesker og jobbe målrettet med veiledning og miljøterapi, er ikke et sted for utagerende asylsøkere. Her snakker vi om personer som ikke har noe å tape på å være voldelige, forklarer en ansatt (våre markeringer).

Folkeaksjon viktigere enn noen gang

UDI uttaler at de har «tillit til at Heimta og politiet sammen finner en løsning for at sikkerheten til ansatte, beboere og lokalmiljø på Greåker ivaretas på best mulig måte».

UDI bekrefter at de har godkjent at Heimta plasserer disse farlige asylsøkerne i vanlige boligområder.

Denne håndteringen, eller mangel på sådan, av lokalbefolkningens sikkerheet mer enn bekrefter hvorfor HRS har foreslått «Folkeaskjon for Norge» – som har utløst en svært prositiv respons i folket. Som vi skrev:

Skal vi få makt, må vi samle oss. Derfor ønsker HRS å starte en Folkeaksjon for Norge. Den skal være partipolitisk uavhengig, og merk så dette: den har ingenting med innvandringsmotstand å gjøre. For det handler ikke om å være for eller mot innvandring, det handler om å sette Norge i førersetet. Hva er bra for Norge i dag og for fremtiden, dét er spørsmålet som alltid skal ligge i bunn. 

Vi jobber med videre med ideen, og takker så langt for alle de konstruktive tilbakemeldingene.