Innvandring

Utvises etter å ha flådd penis med kniv

En afghansk familie i Danmark utvises etter at de skar skinnet av penis til en mann i et sjalusidrama. Den ene av overgriperne var en ung høygravid kvinne.

Dette er en sann historien som ble avsluttet i retten på fredag i det en gang så yndige Danmark. Faktiske forhold er disse:

I en liten by sør på et av nordmenns mest ettertraktede feriemål, Jylland, i dette tilfellet Tinglev, ble en mann av afghansk herkomst overfalt av fire personer våren 2017. Afghaneren (43) hadde flyttet sammen med en afghansk kvinne. Vi snakker angivelig om et samboerforhold, i henhold til BT.

Den forutgående våren skjedde følgende: Fire personer, alle afghanere og i alderen 24 til 54 år, gikk til angrep på mannen ved hans bolig.

Her holdt de deres 43-årige offer fast på jorden, mens de med en kniv omhyggeligt lagde et snit hele vejen rundt om roden af penis og løsnede skindet. Det skete uden at penis i øvrigt blev beskadiget.

Snittet var nærmest af kirurgisk karakter. For skindet kunne herefter trækkes af i hele kønsdelens længde.

– Således blev hele skaftet blottet for hud, hedder det i anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i (våre uthevelser)

I følge tiltalen var overgrepet grunnet i at 43-åringen hadde innledet et forhold til hun som var samboeren hans. Tre av de fire tiltalte er således i hennes familie: Hennes eksmann, datter og svigersønn.

Datteren var høygravid da hun var med på lemlestingen.  

En koselig grillkveld…

Angrepet skjedde mens 43-åringen og hans samboer/nye kone (uklart hva statusen er, uansett bodde de under samme tak), var i ferd med å stelle i stand en grillkveld på 1. mai.

Ifølge anklageskriftet løb de efter den 43-årige med en kniv og stak ud efter ham flere  gange. Han blev slået og sparket – også mens han lå på jorden og blev holdt fast.

Den 43-årige blev endvidere slået på ryggen med en skov.  Til sidst blev skamferingen af penis gennemført.

Naboer i området bemærkede en masse skrig og fik tilkaldt politiet, som hurtigt kom til stedet. De fire blev anholdt og fængslet i et lukket grundlovsforhør.

Ifølge rettskjennelsen har offerte fått betydelige fysiske og psykiske skader av det groteske overgrepet.

Overgriperne fikk to til tre års fengsel. De tre mennene utvises på livstid, mens den unge kvinnen, som var høygravid da hun deltok i bestialitetene, utvises i 12 år.

Således blev landsrettens dom på ubetinget fængsel i tre år til nu 55-årige Mohammad Farog Mostaghim stadfæstet. Det samme blev straffen på to års ubetinget fængsel til hans nu 25-årige datter, Hadia Mostaghim. Hendes mand og faderens svigersøn, 27-årige Obaidullah Tawanuddin, fik skærpet sin fængselsstraf fra to års ubetinget fængsel til tre år.

Dommen i lagmannsretten (Vestre Landsret) ble altså strengere enn den ankede dommen fra tingretten i januar i år.

Konsekvensene av endringen av demografien – og dermed kulturen – i Skandinavia/Vest-Europa, er av en karakter vi tror få ville klart å forutse for 15 til 20 år siden. Politikerne fikk det til: De ville ha et multikulturelt samfunn, som professor Terje Tvedt påviser i sin bok om innvandring og islam.

Illustrasjon: Eiendommen der overgrepet skjedde.