Redaksjonelt

Strategi

Etter at vi i dag har fått vite at Regjeringen reduserer vår bevilgning må det legges ny strategi.

HRS er i det foreslåtte statsbudsjettet for 2019 blitt gjort kjent med at vår bevilgning reduseres med 500.000 kroner. Det er vi tildelt mye oppmerksomhet for, både av medier og privatpersoner. Mens mediene synes å stortrives med å få redusert en motstemme til innvandring- og integreringspolitikken, er det motsatt hos privatpersonene. Mange er rasende, ikke minst fordi FrP har godtatt dette.

Med denne reduksjonen må vi tenke nytt. Det er åpenbart at uansett regjering så skal den kostbare innvandringen og integreringen fortsette, og det uansett problemer som legges på bordet. Man undrer seg stadig når de som styrer landet skal vise seg ansvarlig på dette feltet. Skal vi ende som Sverige før noen i det hele tatt vil ta «svenske tilstander» i sin munn?

Inntil da skal Norge fortsette å finansiere innvandringsliberale organisasjoner, mens HRS som den eneste innvandringsrestriktive – som dertil dokumenterer alt vi foreslår – skal åpenbart fases ut. Noe heldigvis ikke alle i FrP liker. Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen kommenterer det slik på Facebook:

Amundsen har nok et sentralt poeng: Ubehagelig kunnskap kan gi ubehageligheter for Regjeringen. Da er det nok bedre å sulle videre i en drømmeverden? Jan Tore Sanner (H) var en flink kommunalminister, men innvandring og integrering er nok ikke hans felt.

Uansett: Siden vi er i denne fasen, må vi tenke nytt. De neste par dagene benytter vi til å legge en ny strategi. Tilbake på rights.no på torsdag.

Og til alle dere som spør om vårt kontonummer: Det er 5079 06 06261. Her finner du også andre støttemuligheter.