Islam

SSU: Sverige skal reddes av islam

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) i Skåne skal i flere år ha blitt styrt av en såkalt falang som har spredt fundamentalistiske synspunkter. Mange har reagert på utviklingen, men Socialdemokraternas ledelse har ikke reagert, hevder kritikerne. Rizwan Elahi, tidligere leder og på 11.plass på riksdagslisten for SSU Skåne, mener fremtiden for Sverige ligger i islam.

Illustrasjon av oppstilling i falang, en antikk stridsformasjon (Wikipedia):

 

Universalbotemiddel

Det synes ikke å være «typiske svenske holdninger og verdier» som har overtatt i SSU i Skåne, om vi skal tro reportasjen i Expressen.

Flere medlemmar i SSU Skåne og S-politikere er med i ahmadiyya-bevegelsen og tilhører en moské i Malmö som er blitt «kontroversielle» blant annet på grunn av sine homofobiske uttalelser. Ahmadiyya-bevegelsens imam fortalte nylig til en 5.klasse på besøk i moskeen at griser er homoseksuelle og at den som ikke ber fem ganger straffes av Allah.

Rizwan Elahi representerte denne bevegelsen samtidig med at han var leder for SSU. Under en tale for ahmadiyya-bevegelsens medlemmer hevdet Elahi at ateisme er en umoralsk idé.

– Islam er universalbotemiddel for menneskehetens lidelser, sykdommer og problemer, sa Rizwan Elahi, som videre hevdet at tabligh (misjonering for islam) er obligatorisk.

– Når ateismens umoralske idé etablere må vi forklare hvorfor vi må finne vår skaper. Vi må også våge å gjøre dette med en enorm overbevisning.

Nåværende nestleder, Khloe Abdel Wahab jobber, ifølge han selv, i Egypts utenriksdepartement, som i praksis styres av et militærdiktatur, poengterer Expressen. En annen fra SSU, Omar Al-Ganas, leder av Hässleholm-avdelingen, ble nylig tvunget til å si fra seg sine oppdrag på grunn av antisemittiske påstander på Facebook. Men han valgte å forbli i kommunestyret.

Falangen tok over

Ifølge kritikerne har mange i falangen meninger som ikke sammenfaller med hva partiet og forbundet formidler utad.

–  Det har vært stille lenge om dette, fordi det er en maktbase, sier en kilde med innsyn ifølge Expresssen.

Elahi på sin side sier at han ikke lengre tilhører falangen som har tatt over SSU Skåne, som i løpet av samtalen med Expressen kommer han til at han trukket seg helt fra Socialdemokraterna.

Carolina Pettersson, som  jobbet som distriktssekretær for SSU Skåne når falangen begynte å ta over, husker at falangen kom fra SSU i Rosengård. De aggressive metoder som ble benyttet for å ta makten, førte til at hun sluttet.

– Ved ett tilfelle kom tre menn inn på mitt kontor og forsøket å få informasjon ( … ) til distriktskonferansen de ikke hadde rett til. Jeg kjente meg truet. Det ble raskt ubehagelig, sier Pettersson.

Avvik

SSU i Rosengård mobiliserte raskt mange personer. De samlet over 40 personer til den årlige distriktskonferansen, hvor det totalt bruker å komme omkring 100 personer fra hele Skåne.

Pettersson sier at hun i dag forstår hvorfor falangen var så ivrige etter å få maktposisjoner raskt.

– Mye av det de sagt og stått for er slikt som hadde vært uakseptabelt i et blandet styre.

Hun mener at en svakere arbeiderbevegelse og S-organisasjon har gjort det mulig for personer som ikke deler partiets ideologi å få mye makt.

– Det er helt riktig å prøve å inkludere mer. Men da må man holde fast på sine ideologiske verdier. Det er viktig å forstå at dette ikke handler om klaner, men om ideologiske forskjeller og en svak organisasjon som muliggjør denne typen avvik, sier Pettersson.

Tja, det kommer vel an på hva som menes med «klaner». Tenkes det på slektsskapsgrupper ut fra avstamning kan påstanden kanskje holde vann, men klaner spiller ofte en betydelig rolle som politiske og religiøse enheter. Og siden islam er en lovreligion opererer de med sitt eget juridiske system, som blir administrert av religiøse domstoler, der det er vanskelig å finne skillet mellom «troen» og politikken. Det er nettopp denne ideologien og de ideologiske forskjellene som gjør at konservative muslimer ikke finner seg til rette i frihetens Vesten. Da søker de makt via det etablerte maktsystemet.

Og det er ikke bare en «svak organisasjon som muliggjør denne typen avvik», men et svakt samfunn.