Aktuelt

Kriminelle gjenger rekrutterer EMA

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA), både over og under 18 år, får opphold over en lav sko i Sverige. Men mottaksapparatet har store mangler, og EMA blir et lett offer for kriminalitet. Det var nok en helt utenkelige tanke for de faktaresistente i Riksdagen?

Kriminelle gjenger i rekrutterer såkalte enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i Sverige. Tendensen er ifølge Göteborgpolitiet økende. Hver uke observerer politiet EMA som tilbys å stjele eller selge narkotika. Politiet forteller at EMA tvinges til dette for å i det hele tatt få tak over hodet og mat i magen.

Svensk TV4 har fått tilgang til en video der politiet har fanget på film en kriminell selger narkotika til en EMA, som skal være en afghaner på 16 år. Han skal bare være en av mange som er et lett offer for de kriminelle gjengene. Hvilket opphav medlemmene av gjengene har sies det ingenting om, men bildene forteller at det hovedsakelig handler om ungdom med innvandrerbakgrunn.

Situasjonen betegnes av politiet som en katastrofe. EMAs inntog i kriminalitet gjør at de unge går dypere og dypere inn i den kriminelle verden, sier politiet, åpenbart fordi mange av dem ikke har noe annet valg og som i utgangspunktet hadde «ærlige hensikter» da de kom til Sverige.

– Hver gang vi patruljerer utfører vi en rekke kroppsvisitasjoner, og det er jo vandrende skjelett vi treffer på her, det er skinn og bein, de har ikke spist på flere dager, sier gruppesjef for EMA i politiet, Christian Frödén.

Politiet i Göteborg og Malmö peker på samme problembilde. I Göteborg er det området rundt kjøpesenteret Nordstan hvor EMA som oftest rekrutteres av gjengene.

Frödén mener at løsningen er å gi «kommunene tilbake ressurser» da ved å få penger fra Migrasjonsverket, selv for de over 18 år, men hvordan det skal skje og hvor lenge ressursinnsatsen skal vare, det kan ikke han svare på.

Reportasjen forteller oss at Sverige, om enn de selv ønsker å fremstå som et av de mest humane land i verden, ikke har et mottaksapparat som samsvarer med «de åpne hjerters» politikk. Planløst har de åpnet sine dører, i sommer besluttet for eksempel Riksdagen å gi 9.000 EMA en ny mulighet for å bli i Sverige, men hvordan kommunene, der mennesker bor, skal ta seg av de mange innvandrerne i Sverige, er åpenbart ikke Riksdagens ansvar.

Og dette handler ikke bare om de direkte økonomiske kostnadene, men også om at Sverige føres inn i mer og mer kriminalitet. Også med EMA, både over og under 18 år, da Sverige ikke er så opptatt av å kontrollere alder, og noen av disse havner nok der fordi de ikke har annet tilbud, andre havner der bevisst.

Det er vanskelig å forstå at svenskene finner seg i dette.

TV4 Play

(Forsidebilde: skjermdump fra TV4)