Islam

Ekstremist avvises: Tommelen opp for en politiker og en skole!

Dette er en gledelig nyhet: Skole på Lillestrøm stanser arrangement med en gjesteforelser som vil halshugge ahmadiyyamuslimer, mens "æresgjesten", varaordfører Boye Bjerkholt (V), tar selvkritikk for at han ikke sjekket arrangøren og gjesteforeleseren nøyere før han takket ja til å delta. Det gjør han ikke en gang til, sier han til rights.

Vi meldte tidligere i dag at pakistaneren Orya Maqbool Jaan skulle holde foredrag førstkommende lørdag i Strømmen i regi av Zohra Manzoor Welfare Society. Jaan mener at mennesker skal halshugges om de ikke tror på Muhammed som siste profet, noe ikke ahmadiyya-muslimene gjør.

Bak Zohra Manzoor Welfare Society står norskpakistaneren står en Høyremann, Iftikhar Mahmood, som måtte trekke seg fra politikken i 2016 grunnet hatefulle holdninger mot jøder. Hvordan kunne æresgjesten på dette arrangementet, Boye Bjerkholt i Venstre, takke ja til å dele scene med denne ekstremisten?

Invitasjonen til arrangementet sakset fra Facebook

Bjerkholts svar

Vi sendte følgende spørsmål til Bjerkholt på melding på Facebook klokken 11.48:

1. Hva gjorde du av forhåndsundersøkelser før du takket ja til å delta i Strømmen til helgen?

2. Sjekket du hvem arrangøren er?

3. Kjenner du til at Iftikhar Mahmood måtte trekke seg fra politikken som Høyremann (Søndre Nordstrand) i 2016 og hvorfor?

4. Har du deltatt i andre arrangement der islamske grupper har invitert deg? I så fall hvilke? (Her er det fint med presiseringer av sted, dato og gruppe)

5. Får dette feiltrinnet deg eventuelt til å legge om rutiner?

Allerede klokken 12.59 svarte Bjerkholt:

1. Jeg får mange invitasjoner til ulike feiringer, markeringer og jubileer fra lag og foreninger i nærmiljøet. Basert på invitasjonen, anså jeg dette som et harmløst arrangement og gjorde derfor ingen grundig forhåndsundersøkelse.

2. Jeg fikk invitasjon fra Zohra Mansoor Welfare Society til feiring av Data Ganj Baksh. Jeg gjorde ingen ytterligere undersøkelser.

3. Nei, men jeg er blitt gjort oppmerksom på det i etterkant.

4. I løpet av de siste årene har jeg vært på arrangementer i regi av muslimske religiøse grupperinger to ganger. Den 17.10.14 holdt jeg et innlegg om dugnad og TV-aksjonen i Lillestrøm moské, og den 19.04.16 deltok jeg på en fredskonferanse i Ahmadiyya-moskéen på Furuset.

5. Jeg vil nok gjøre en mer grundig forhåndsundersøkelse neste gang jeg får en invitasjon fra en organisasjon jeg ikke kjenner godt til fra før (vår markering).

Dette står det respekt av.

Også skolen setter foten ned

Vi sendte også en epost til Sandra Kristina Hansen, rektor ved den aktuelle skolen der arrangementet skulle foregå. Denne ble sendt klokken 11.57. Vi la ved artikkelen om Jaan og arrangementet og spurte:

1. Sjekket dere hvem arrangøren er, der profilen Iftikhar Mahmood måtte trekke seg fra Høyre da hans sterkt antisemittsike holdninger kom frem?

2. Sjekket dere holdningene til den inviterte pakistaneren Jaan?

3. Nå som dere er kjent med disse forholdene, vil dere fortsatt stille skolens lokaler til disposisjon for arrangementet? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke.

4. Har dere tidligere stilt skolens lokal til disposisjon for islamske grupper? Hvis ja, hvilke grupper og når?

Klokken 15.06 svarte rektor følgende:

Takk for henvendelse. Jeg har blitt gjort oppmerksom på denne saken i dag. Jeg er nytilsatt rektor ved Bråtejordet skole og har ikke inngående kjennskap til hva som har vært gjort av avtale med hensyn til ulike arrangementer.

Når det gjelder dette arrangementet så har Skedsmo kommunen og skolen tatt et tydelig standpunkt og kan ikke støtte oppunder de holdninger som blir formidlet av gjesteforeleser. I den anledning kan vi informere om at arrangør av dette møtet har blitt informert om at de ikke får holde sitt arrangement i våre lokaler.

I tillegg har dette ført til at vi skal se nærmere på våre rutiner rundt bakgrunnssjekk av de organisasjoner som ønsker å låne våre lokaler.

Dette står det også respekt av.

Bevisstgjøring

Vi er verken ute etter å «slå beina under» en skole som i god tro åpner dørene sine for publikum, eller en politiker som i samme goder troen stiller sin dyrebare tid til disposisjon for et arrangement han/hun er invitert til. Vårt motiv er å øke bevisstheten i det norske samfunnet om at vi har krefter på innsiden som, pent sagt, ikke har et anstendig og demokratisk sinnelag.

Derfor er vårt håp med å avkle slike arrangement at flere politikere og andre aktuelle utleieaktører, faktisk gjør en sjekk før de stiller seg til disposisjon. Som da Kuben videregående skole i Oslo åpnet dørene for Rabitamoskeens Norges Unge Muslimer og den såkalte «Ummah-konferansen». En hake var at Kamal El-Mekki var en av talerne, en mann som er svært ekstrem. Da rektor forstod hva som var under oppseiling, ble El-Mekki fjernet som foredragsholder.

Rettelse: Denne Iftikhar Mahmood som står bak organsasjonen, skal være en annen enn den avgåtte antisemitten i lokalpolitikken, etter vår siste informasjon. Vi beklager forvekslingen.