Aktuelt

DF vil trekke Danmark fra FN-avtalen

Regjeringen skal suspendere Danmarks deltakelse i den foreslåtte FN-traktaten som har til hensikt å gjøre ulovlig innvandring lovlig, krever Dansk Folkeparti. Nei, svarer statsråd Inger Støjberg (V).

Regjeringen var altfor hurtig på avtrekkeren da den i mai i år på Danmarks vegne gikk med i FN-avtalen om migrasjon, titulert som «Global Compact for Migration» (GCM, også kalt Marrakesh-erklæringen da den skal behandles i Marokko i desember), mener Dansk Folkeparti (DF). De krever nå at Regjeringen suspenderer Danmarks deltakelse, melder DR.dk.

For mange åpne spørsmål

GCM har ikke fri innvandring som mål, men det som i dag er ulovlig innvandring forsøkes regulert. Avtalen består hovedsakelig av 23 mål som hvert av medlemslandene skal etterleve. Målene har hovedvekt på beskyttelse, rettigheter og forbedrede leve- og arbeidsforhold for innvandrere og deres familier. Andre sentrale elementer er å bekjempe utnytting av arbeidskraft, menneskehandel og diskriminering, samt utvide mulighetene for regulær migrasjon (altså gjøre det lovlig og enklere å innvandre).

– Der er for mange spørgsmål, som står ubesvaret hen, og derfor mener vi, at man fra dansk side skal suspendere det samarbejde, indtil der er fuldstændig klarhed over, hvad regeringen har forpligtet sig til på Danmarks vegne, siger partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen, og fortsetter:

– Det er jo ikke ligefrem noget, vi i Dansk Folkeparti synes er en fantastisk god ide. Dels påvirker den type indvandring den sociale og kulturelle sammenhængskraft i Danmark, og dels har vi for tiden også en større diskussion om, hvorvidt der overhovedet er behov for at gøre det endnu nemmere at importere udenlandsk arbejdskraft.

– Så vi forstår simpelthen ikke, hvorfor regeringen uden videre har sagt ja til det her, siger DF-ordføreren.

Ingen andre land i Europa, utenom Ungarn, har trukket seg fra avtalen så langt. Men Henriksen har ingen problem med å gå i selskap med Ungarn:

– Nu har jeg tilfældigvis haft fornøjelsen af at være i Ungarn og også mødt forskellige repræsentanter for det politiske system i Ungarn. Jeg har ikke noget behov for at sige noget dårligt om Ungarn. De mennesker, jeg har talt med, virker som fornuftige mennesker. Jeg kan ikke se, at det skulle være et eller andet skræmmebillede at komme i selskab med Ungarn, siger han.

Støjberg avviser DFs krav

Formelt er planen at utlending- og integreringsminister Inger Støjberg (V) skal delta på FN-møtet 10.-11. desember og undertegne traktaten på Danmarks vegne, da den danske Regjeringen allerede har gitt tilsagn om at landet er med.

Støjberg avviser således å imøtekomme DFs krav, for Støjberg synes å tro at avtalen skal stoppe innvandringen fra Afrika (og Asia) til Europa.

– Nej. Det her handler om, at vi skal have stoppet den strøm, der er henover Middelhavet, af for eksempel afrikanske migranter. Derfor skal vi have et langt bedre samarbejde med de afrikanske lande, og det er det, der er lagt op til i Marrakesh-erklæringen, siger Inger Støjberg og understreger, at erklæringen ikke er juridisk bindende.

– Og jeg må sige, at jeg stiller mig lidt uforstående overfor Dansk Folkepartis påstand, for det her handler netop om at få stoppet strømmen af migranter fra Afrika til Europa og dermed også til Danmark, siger hun.

– Jeg kan klart sige, at vi ikke ønsker, at der skal komme flere afrikanere til Danmark. Hvis der skal komme afrikanere til Danmark, skal det være afrikanere, der kommer for at bidrage positivt, og så skal de jo leve op til alle de krav, som vi nu en gang har, når det handler om at komme til Danmark for at arbejde, siger Inger Støjberg.

Men som vi har omtalt tidligere er det rimelig naivt å tro at denne avtalen vil regulere afrikansk innvandring til Europa slik at kun selvforsørgende gis innpass, og det til tross for at den ikke er juridisk bindende. For det gjelder antakelig bare til noe erklæres som en «krisesituasjon».  Her kan det være at den danske Regjeringen og Støjbergs departement ikke har lest avtalen godt nok, og vil møte seg selv i døra – men da kan det være for sent.