Politikk

Vil stanse kirkeklokkene: -Jeg er sykt opprørt, sier kirkeverge

Muslimske trossamfunn presser på for å få kalle inn til bønn fra minareter. De får oftest et nei. Nå skjer følgende: Det sendes inn klager på kirkeklokker. Hva er dette?

Siden 1700-tallet har kirkeklokkene i Södermalm, Maria Magdalena-kirken, ringt. Men nå kjenner «naboer seg forstyrret». De sender inn støyvarsler til miljøforvaltningen, skriver Aftonbladet.

En av klagerne, en kvinne, skriver at hun trenger å sove med åpent vindu, men at dette er umulig på grunn av nattlige ringinger fra kirkeklokkene. Hvorvidt det ringes som natten, som Aftonbladet skriver, er ikke mulig for oss å sjekke nå.  Det interessante er at klagene kommer nå, etter flere århundre med denne tradisjonen.

Overrasket

Kirkens sjef i Maria Magdalena-kirken, Catherine Richette, er opprørt:

-Jeg er veldig overrasket over at man kan få gjennom dette. Jeg er sykt oprørt, sier hun.

Flere kirker i Stockholm har blitt rammet av liknende klager. Som Kungsholm kirke og Klara kirke.

Ser vi oppstarten på et politisk press fra islamistisk hold – alltid i tospann med «gode venstresiden» – for å få akspet for bønnerop fra minareter?

«Allah er størst»

Da bør man minnes på følgende: Bønnerop er «reklame» og trosforkynnelse fra islams rekker. Kirkeklokker som ringer er for å minne forlk om klokkeslett, oppstått i en tid der mane ikke hadde kloker på hver hånd. Dette er hva som sies i utropene fra moskeer:

Allah er størst. Allah er størst.
Jeg vitner om at det ikke finnes noen gud utenom Allah.
Jeg vitner om at Muhammed er Allahs sendebud.
Kom til bønn. Kom til bønn.
Kom til fremgang. Kom til fremgang.
Allah er størst. Allah er størst.
Det finns ingen gud utenom Allah.

Forfatter og teolog, Ann Heberlein, sa det slik tidligere i år:

– Jeg mener at en viktig del av religionsfriheten er å slippe uønsket religiøs påvirkning i det offentlige rommet. Bønnerop er ikke en innkalling til gudstjeneste – slik kirkeklokkene er det. Bønneropene er faktisk en bønn der man forteller hvem som er den eneste og riktige guden. Jeg mener vi må verne alles frihet til å slippe en slik påvirkning, for det er jo misjonerende på et vis. Og det er jo også hensikten med bønneropene, at alle, muslimer og ikke-muslimer, skal høre hvilken som er en rette guden.

De islamvennlige biskopene

Eller som en svesnk politiker sier det, Ebba Busch Thor i Kristdemokraterna, sier det:

«Vi er imot bønnerop fordi det ikke er rimelig med tilbakevendende institusjonaliserte bønnerop som proklamerer en religions budskap over menneskers private hjem og bosted.»

(…)

«Kirkeklokkene har en naturlig særstilling i Sverige på bakgrunn av tradisjon, og er en del av vår kulturarv, noe som markerer høytider. Bønnerop har som hensikt å proklamere en religions åndelige makt over et boligområde.»

Tre moskeer har i dag tillatelse til bønneutrop i Sverige. I eksempelvis Väksjö har det blitt bønnerop – med biskopens velsignelse.

Og vårt Bispekollegie er enstemmig enige at bønnerop skal vi ha. Hva med den eventuelle dagen presset øker på å kvele kirkeklokkeen – fordi de «forstyrrer støymessig»?

Dette nær sagt dramaet, kan være av en særdeles sterk symbolsk karakter. Vi snakker muligens om lyd fra religiøse hus som handler om vår tids sivilisasjonskamp.