Innvandring

Listhaug: -Tilpass deg Norge eller reis til et annet land

Sylvi Listhaug har fått ansvaret for å lage en ny politikk på innvandring for FrP. Listhaug er klar: Vil du drive med kvinneundertrykking og annet som ikke hører hjemme i Norge, så kan du flytte til et annet land.

Sylvi Listhaug, nestleder i FrP, har blitt utnevnt til å lede et utvalg som skal meisle ut ny innvandringspolitikk for FrP.

Listhaug peker ikke minst på at muslimske kvinner er fraværende på arbeidsmarkedet. 5 prosent av syriske kvinner jobber heltid (minst 30 timer pr. uke), blant somaliske kvinner er det kun 10 prosent. Pakistanske kvinner – en gruppe med et halvt århundres botid i Norge – har kun 19 prosent som jobber 30 timer eller mer.

-Det er helt katastrofale tall som lyser mot oss. Spesielt er det mange kvinner som står utenfor arbeidslivet. Bærekraften for velferdsstaten henger tett sammen med at folk ikke bare krever sin rett, men også gjør sin plikt. Det var også Brochmann-utvalget klar på.

Les: FrP klarte å få ut sysselsettingstallene

Ukultur til livs

Barnevernskostnadene øker til gruppen ikke-vestlige, påpeker Listhaug videre. Og hun griper fatt i ukultur, som kvinneundertrykking.

– Mange har levd ut ukultur i Norge. Det er viktig at vi setter ned foten, at vi blir tøffere.

Hvem har lykkes med integreringen? Jo, eksempelvis står det bra til blant dem fra ikke-vestlige Sri Lanka. Vi kan føye til at der er den store majoriteten buddhister, dernest hinduer. Det er eksempelvis ikke dem som har skapt gettoer og kriminelle gjenger i Oslos underverden. Listhaug trenger nok derfor ikke å sette forskere på hvorfor folk fra Sri Lanka er så mye bedre tilpasset Norge enn pakistanere. Religion betyr noe.

Listhaug sier det også er interessant å se hvem som lykkes med integreringen.

– Det gjøres en uvurderlig innsats på mange felter. For eksempel viser tallene at innvandrere fra Sri Lanka gjør det godt på alle parametere. Det er veldig viktig å se nærmere på det, for å lære.

Lavest mulig asylinnvandring

Listhaug mener at det er to hovedmål for en ny innvandringspolitikk:

  1. Lav asylankomst
  2. Vanskeligere å få familiegjenforening

-Vi  stille som krav at du må kunne forsørge familiemedlemmer som får komme til Norge.

Vi merker oss at Listhaug/Aftenposten ikke nevner islam med ett ord. Det ene ordet som summerer opp det meste av dagens innvandrings- og integreringsproblem i Vest-Europa.

Listhaug skal lage FrPs nye strenge innvandringspolitikk