Innvandring

Listhaug ikke et demokratisk eller rasistisk problem, men det er Raja

Igjen rir populisten Abid Raja (V) høyt i mediene i den personlige kampen sin for oppmerksomhet og karriere. Da er det en vinnersak å spy ut usakligheter om Sylvi Listhaug, tror han. Men hvem er det som har "fordommer" og er "hatsk"? Hvilket parti er det som har torpedert muligheten for en reell integrering?

Ingen politiker på Stortinget, der han typisk på bakrommene omtales som en klovn, er mer populistisk enn Abid Raja (V). Gjennom årene har han kommet med de mest spektakulære utspillene, og nå har Raja tatt sats igjen: Han frykter ikke svenske tilstander i Norge, men Listhaug-tilstander, forfekter han. Disse tilstandene er preget av hatsk retorikk, rasisme, fordommer, myter og dårlig integreringsmuligheter. Resultatet er splittelse, sier Raja.

Ja, stikk den, fra politikeren som år ut og år inn har brukt et språk om andre som nettopp er hatsk og fordomsfullt mot typisk nordmenn, være seg i politikken eller i samfunnsdebatten. Og det var nettopp i sin «ilddåp» som debattant i 1999 at denne moskeens talsmann viste hva han er laget av:

Slik beskriver han sin ilddåp i Per Ståle Lønnings debattprogram «Sentrum» på TV 2 3. mai i 1999, der han møtte tidligere Frp-formann Carl I. Hagen til duell:

– Jeg var ikke kommet for å diskutere, jeg var kommet for å fortelle Carl Ivar hvilket drittparti han var leder for, et parti fullt av drittsekker og rene rasister.

Ja, det var dialogens mann, det, helt uten fordommer og myter i bagasjen, og svært så «integreringsfremmende», ikke sant? Og overhodet ikke hatsk, nei.

Påstandene nå er disse:

Ifølge Raja ville Norge ha vært et splittet land dersom det han beskriver som Sylvi Listhaugs retorikk hadde fått dominere.

– I stedet har vi en minoritetsbefolkning som i all hovedsak er lojal mot Norge, ser på landet som sitt eget og bidrar til å bygge sterke fellesskap lokalt og nasjonalt, hevder han.

– Jeg vil ikke lenger tie når hun snakker negativt om muslimer og innvandrere som gruppe og fremmer myter og fordommer.

I all hovedsak lojal mot Norge? Ja, det har vi mange eksemplet på fra Rajas egne: Det enorme taxijukset der knapt en eneste pakistansk storfamilie i Oslo ikke var involvert. Lime-saken. Æresdrap. Tvangsekteskap i bøtter og spann siden den første innvandringen på 70-tallet. Giftermål med nære slektninger som hentes hit fra den analfabete «bøgda». Kvinneundertrykking. Moskérasisme. Jødehat. Hijabtvang. Enorme eiendommer bygget for kroner fra Norge i hjemlandet. Ja, det var lojaliteten til Norge, det.

Gifter seg med sine egne

Bygge sterke fellesskap? Se avsnittet over. Og ja, pakistanere i Norge har bygget et sterkt pakistansk felleskap. Det har han rett i. Raja fortalte jo ganske nylig hva konsekvensen blir hvis søskenbarnekteskap forbys som innvandringsgrunlag. Da flytter bare pakistanerne i Norge giftermålene til tremenningene. Så mye for å bygge det sterke fellesskapet – som jo ikke handler om å gifte seg med nordmenn eller andre folkegrupper her. Og merk dette paradokset: Raja sier altså rett ut at hvis Stortinget innfører forbud mot søskenbarnekteskap, ikke minst for å bedre integreringen, så vil norskpakistaneerne torpedere Stortingets vilje. Så mye for integreringsviljen, altså. Mer avslørende blir det knapt, men det var nok ikke intensjonen da ordene falt fra Raja.

Hvilke myter og fordommer er det Raja mener Listhaug sprer? At innvandringen er enormt kostnadskrevende, så kostnadskrevende at vi andre antakelig kan se langt etter å kunne pensjonere oss når vi blir 67 år? At vi har hele grupper der knapt noen jobber heltid, som somaliere, afghanere, syrere etc.

Raja frykter altså ikke den voksende islamiseringen av Norge. Han frykter ikke moralpoliti eller æresrelatert vold. Han er ikke bekymret over gjengkriminaliteten, over voldtekter. Han frykter heller ikke at ytringsfriheten er i revers = frykt for å kritisere islam, det virkelige islamofobien. Han er overhodet ikke bekymret for at likestillingen nå undergraves av en voksende andel av befolkningen i landet vårt. Les hijab, islams tvangstanker om kvinners farlige seksualitet, og æresrelatert kontroll. Og hva med sterke restriksjoner på hvem man kan gifte seg med – i Norge i 2018! Hele 130 år etter at Norsk kvinnesaksforening ble stiftet.

Ja, det er vel Listhaug og FrP som har skapt alle de negative konsekvensene av den masseinnvandrngen vi har hatt – med Venstre og Rajas velsignelse – som da Stortinget jublende klarte å påføre oss enda flere problemer med å presse H og FrP i regjering til å hente 8 000 ekstra syrere til Norge i kriseåret 2015.

Raja er forrige århundrets mann. Han har akterutseilt seg selv. Han nekter å ta inn grunnleggende informasjon om hvor Norge og Vest-Europa er på vei: Mindre frihet, mer islamsk æresproblematikk og vold, mer kriminalitet, mindre velferd.

«Du er et hatobjekt»

Hvis noen tror Raja er ute etter Listhaug for første gang, tro om igjen. I NRK senest i fjor viste han igjen sitt tanketomme, hatske populistiske ansikt. Da handlet det om hijab-debatt, dette plagget som er det fremste symbolet for islamisering av Norge. Raja vil ha mer «dialog». Hvor utdatert går det an å bli, og hvor villig er man til å spille på moskéislams banehalvdel? Og merk kareakteristikken han gir Listhaug i første setning under her:

– Beklager å si det på denne måten, men du er jo et hatobjekt i det innvandrermiljøet. Og hvordan skal du endre de som ikke har noe tiltro til deg? Burde ikke du heller bygge en bro inn til dem?

– Nå har man jo prøvd dialog i alle år, repliserte Listhaug.

– Du har ikke prøvd dialogen, sa Raja.

– Nei, men mange andre har prøvd, uten å få særlig gode resultat, svarte hun tilbake.

Kan Raja vise til de gode dialogresultatene? Nei, det kan han ikke. Det hele er bullshit.

Dette er samme Raja som ville straffe folk for blasfemi (2006, Muhammedkrisen), og som ble belønnet med Fritt Ords ytringsfrihetspris samme år (sic).

Så var det halalmat i fengslet. Raja mener alle innsatte kan spise halal fordi vi ”nordmenn”, som han sier det, ikke har problemer med å spise halalmat. Altså: muslimer er ikke nordmenn? Greit, da vet vi det. Og hvilken dokumentasjon har han på at nordmenn synes det er helt greit å spise halal?

Ingen.

Koranen inn, ut med norske verdier

Så var det koranen inn i rettssalen Å sverge ved håndspåleggelse på koranen, vil få kriminelle til å snakke sant. Ikke sant? Helt rimelig resonnement. Islam inn i rettssalene, og muslimer kunne ikke tenke seg å benytte seg av taqiyya, forstillelse/løgn, for de er jo så lojale mot Norge.

Så var det igjen å peke tilbake på rasismebeskyldninger i politisk debatt, der Raja blant annet gang etter gang har stemplet ett parti som rasistisk – et parti som faktisk står på frihetsverdienes side, som inkluderer likeverd mellom alle mennesker.  

Sier altså mannen som har vokst opp med verdier der menneskers nasjonale eller etniske opphav automatisk gjør dem til undermennesker, og der homofile ikke bare skal hates, men avlives. Ikke mye Frp over slike synspunkt som Raja har levd med?

Også Ap sin justispolitiker Jan Bøhler har fått smake pisken, i dag svært relevant all den tid Raja i kronikk har pekt på disse avskyelige verdiene han og gutter med muslimsk balgrunn ”får inn med morsmelken”, som han sier det: Bøhler ble sablet ned for å bruke begrepet ”norske verdier”. Her er svaret til Bøhler fra Raja i 2009:

– Han burde være mer forsiktig med å snakke om «oss» og «dem». Det hadde vært bedre om han greide å få fram at vi innvandrere faktisk viderefører de gode norske verdiene. Vi tilfører faktisk også det norske samfunnet gode verdier, i form av hvordan man skal ta vare på sine eldre, sier Raja.

Ja, nå vet vi jo godt at det er svigerdøtrene som tar seg av ”Rajas” eldre, den eneste ”gode verdien” han klarte å peke på. 

Om ikke dette var nok. Et av de siste utspillene til Raja handler om å skulle løse integreringsproblem med muslimer – jøss, har vi det? – i moskeene. Dette er hva han sa til VG tidligere i år, antakelig i håp om internasjonal karriere:

– Muslimer har også et ansvar, mange av de frøene som blir sådd i barnas oppvekst kommer jo fra det muslimske miljøet selv. Og det er ting som vi må ta et oppgjør med. Men jeg tror storsamfunnet har spilt for lite på lag med de moderate kreftene som vi vet finnes i mange moskeer, sier Raja til VG i Wien.

Ok, her er det en del innrømmelse, som går i full krig med hva Raja tidligere har stått for. Men han mener altså i fullt alvor at norske myndigheter skal inn i moskeene (sic) for å løse opp i de enorme problemene Raja selv har vært med å skape – som talsmann for islam og moskeen World Islamic Mission i Oslo.

Jeg skal vokte min tunge. Men journalister kunne med hell – forsiktig sagt – gått opp Raja-løypa, og konfrontert ham med egen historie. Og spørre ham hva som er galt med islam siden det er muslimer vi sliter med; så mange av dem snur ryggen til vårt samfunn. 

At Raja anses som en klovn av mange på Stortinget, burde ikke overraske oss. Vi lever i en særdeles usikker tid, der tilstanden hele tiden de siste årene har forverret seg. Norge og Vest-Europa ser ikke løsninger. Rajaene er fortsatt med på å tåkelegge, fordreie og lyge om vår tids tilstand. Fordi han og Venstre absolutt er medskyldige i situasjonen?

Strategien er tydeligvis denne: skyt på Listhaug og slik prøve å slippe å snakke om ubehaget. Dette er en farlig strategi i et Vest-Europa som nærmest segner om i problem og konflikter med innvandringen fra den islamdominerte verden. Hvorfor kjører Raja på sinne-sporet? Burde han ikke vise noe ydmykhet, han som representerer et parti på Stortinget, og dertil den «lojale» gruppen muslimske pakistanere i Norge?

Raja er problemet. Listhaug og FrP står for løsningene. Så kan vi være sure for at sistnevnte ikke har mer gjennomslag, men vi bør klare å holde tunga rett i munnen. For Norges fremtids skyld.