Islam

Finansierer ekstremisme. Er det ingen ende på galskapen?

Grupper som arbeider aktivt for å omstyrte Norge og Skandinavia, støttes med skattebetalernes slitne kroner. Som i fattige Malmø, der tilhengere av kalifatet åpent støttes økonmisk i det kommunale budsjettet. I Norge opererer nøyaktig samme gruppe, Milli Görus, i flere byer. Norske gammelmedier løfter ikke på øyelokket. Men nå våkner svenske medier?

Den totalitære bevegelsen Milli Görüs er bredt etablert i Norge. Målet er Norge underlagt islam. Dette er altså ingen sak for Main Stream Media, gammelmedia.

I Sverige slår nå heldigvis Expressen på stortromma. Milli Görüs (MG) «sprer antisemittisme», heter det innledningsvis. Gruppen med tyrkisk utspring, har rundt 90 000 medlemmer i Eureopa, langt de fleste i Tyskland. Gruppen «kritiseres for å være mot integrering i Vesten», fortsetter avisen. Ja, det er mildt sagt helt riktig.

Krons fіnаnѕіеllе rådgіvеrе
I flere ѕіtuаѕjоnеr kan dеt værе nødvеndіg, eller ønѕkеlіg, å ѕnаkkе mеd еn autorisert fіnаnѕіеll rådgіvеr. En ѕlіk rådgіvеr har kunnskapen og еrfаrіngеn tіl å fоrklаrе og lærе bort viktige еlеmеntеr som оmhаndlеr dine іnvеѕtеrіngеr, i tіllеgg til å gi råd om hvа ѕоm kan være dеt rette fоr deg.

Krоn hаr dеrfоr flere fіnаnѕіеllе rådgivere klare tіl å hjеlре deg dеrѕоm du hаr noen spørsmål оm dіn økonomiske ѕіtuаѕjоn еllеr om du har lуѕt tіl å diskutere de politiske endringene i USA for еkѕеmреl. Dеt kаn være vеldіg fornuftig å tа en ѕlіk ѕаmtаlе dеrѕоm du еr i tvіl оm nое med smålån på minuttet. Ikke nøl med å ta kontakt. Rådgіvеrnе i Krоn еr hеr fоr å hjеlре аkkurаt dеg.

Du kаn nå еn аv våre rådgіvеrе еntеn рå сhаt fra Krоn sin hjemmeside. Dеrѕоm du hеllеr ønsker å tа еn samtale оvеr tеlеfоn еllеr е-роѕt er dеt bаrе å ѕkrіvе dеt i сhаttеn ѕå оrdnеr vi det dеrfrа.

Alle rådgіvеrе hоѕ Krоn еr mеdlеm av autorisasjonsordningen for fіnаnѕіеllе rådgіvеrе (AFR), som еr еn nаѕjоnаl ordning som frеmmеr оg sikrer nødvеndіg kunnskap, hоldnіngеr og fеrdіghеtеr hоѕ fіnаnѕіеllе rådgіvеrе. Målеt еr å ѕtуrkе kvaliteten рå finansiell rådgіvnіng оvеrfоr kundеr i Nоrgе.

De siste to årene har MG fått 70 000 kroner av Malmø komune, det til tross for at eksempelvis sikkerhetspolitiet i Tyskland kobler bevegelsen til «ekstremisme». MG benekter Holocaust.

Enligt en ledartext i rörelsens tidning Milli Gazete har judarna «lyckats få hela världen att tro på myten om ‘Förintelsen’».

I Malmö har föreningen fått pengar till aktiviteter för barn och unga.

Og hva er aktivitetene barna deltar i? «Koranlesning og utdanning i islamsk tro, fotball for gutter og svømming for jenter».

I henhold til regler for kommunal foreningsstøtte, skal man jobbe for «likestilling, antidiskriminering og inkludering». Kanskje kommunene skulle ta et nærmere ettersyn om dette overholdes?

Prestenes dialogfelle

Kommunalråd for Socialdemokraterna, Frida Trollmyr, utviser naiviteten vi er vant med fra de ignorante rekkene: – Det vi kan kontrollere er om foreningen er demokratisk oppbygd med årsmøter og statutter og at man ikke uttrykker at man er mot demokratiet.

Nei, hvilken islamist ville uttrykke det? Da snakker vi i så fall om de åpne jihadistene i Krekar- og Bhatti-klassen, og de ekstreme salafistene – som Islam Net i Norge. De fleste islamistene snakker jo nettopp om «demokrati, toleranse, fred og rettferdighet» – og så videre. Alt dette for å smøre ørene våre slik at vi går i samme dialogfellen som presteskapet vårt.

Trollmyr vedgår at politisk ledelse kanskje trenger «et demokratibegrep som er hardere», men at de ikke kan «sitte og google og sjekke hva noen har sagt eller skrevet».

Kanskje hun og hennes like snarest kunne sette seg inn i hva de ulike islamistiske massebevegelsene heter?

Samme i Norge

Det er liksom heller ingen ende på fremveksten av totalitær islam i Norge. Rights publisert to intervju med en hedersmann, Cemal Knudsen Yucel, som har bred innsikt i  en av Europas største totalitære bevegelser, nettopp samme Milli Görüs. Her og her er videointervjuene. Det var gjennom vårt møte med denne lederen av Ex-Muslims of Norway, norskkurderen fra Tyrkia, vi ble gjort oppmerksomme på at den totalitære bevegelsen han var aktiv i gjennom hele ungdommen, har etablert seg i Oslo, Stavanger og Kristiansand (muligens også Drammen).

Milli Görüs er nærmest en blåkopi av ideologien til Det muslimske brorskapet. Begge har altså et mål om en verden under islams sorte fane med sharia implementert på alle nivå. Milli Görüs i Norge har ingen ideologiske «hemninger». Her ser du målet deres for Norge, som de selv dokumenterer med logoen sin: Et Norge i Muhammeds grønnfarge og under halvmånen.

Må man ha inn flere teskjeer for å forstå hvilke krefter vi snakker om?

Aktive i våre gater

På hjemmesiden til Islamsk Samfunn Milli Görüs kan vi blant annet lese om kampanjer i norske byer der de unge deler ut roser. Som kampanjen «Hei, jeg er muslim». Målet er, i henhold til dem selv, å redusere «fordommer og fremmedfrykt, og bidra til gjensidig dialog og empati».

Det er knapt noen grenser for frekkhet og manipulasjon. I deres drømmesamfunn er det verken rom for dialog eller empati. Der er det sharia som råder.

I en pressemelding fra i fjor hette det videre:

På lørdag skal et titalls ungdommer ut i gatene i Norge. Målet er å komme i kontakt med, og presentere seg selv for forbipasserende, med mottoet «hei, jeg er muslim». På denne måten ønsker vi i ISMG å bidra til å forebygge fordommer og redsel.

ISMG er en norsk-tyrkisk muslimsk organisasjon, som er representert i tre byer i Norge; Oslo, Stavanger og Kristiansand med sine 1600 medlemmer.

Forskning viser at islamhat er mest utbredt i områder der det finnes få/ingen muslimer. Derfor vet vi at det er nødvendig med kontakt på tvers av kulturelle og religiøse grenser.

Med dette ønsker vi å gi samfunnet en mulighet til å komme i dialog med muslimer, og håper at vi kan svekke eventuelle fordommer, misoppfatninger og fremmedfrykt, som heller utvikler gjensidig respekt og toleranse.

I det siste oppleves islam stadig som en trussel for ikke-muslimer. Det finnes mennesker som misbruker islam for å spre sine voldelige ideologier. Realiteten er at dette kun kan defineres som terror, og terror har ingen religion. Deres budskap er å true samfunnet med vold, og dette er like skremmende for oss muslimer, som ikke-muslimer.

Vi ønsker å få frem det riktige og eneste budskapet av Islam, som er fred og nestekjærlighet.

Fra hjemmesiden til MG, Oslo. Det er vel dette NRK ville omtalt som mangfoldig norsk ungdom. Jo da, de har sikkert norsk statsborgerskap, men verdiene deres er nok ikke i harmoni med det vi kjenner som norske verdier.

I Oslo kommune har man «Enhet for mangfold og integrering.» Tidligere i år ble det arrangert et forum med tittelen
«Hvordan få til økt foreldreengasjement i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme: – Veiledningsstrategier, metoder og arbeidsmåter». Og hvem var en av de inviterte deltakerne her? Nettopp, Milli Görüs. 

«Enhet for mangfold og integrering» hadde følgelig også representant for Milii Görüs på invitasjonslisten sin i kveld, som innleder og debattant. Mehmet Temel er oppført hos Brønnøysundregisteret som kontaktperson og styremedlem i ISMG – İslamske Samfunn Millî Görüş.

Her skal norske jenter informeres om «freden» og «toleransen» og «kjærligheten» i islam. Video fra ISMGs Facebookside, datert april i år, Egertorget i Oslo.

Hva tenker justisminister Wara, Regjeringen og Stortinget om fremveksten av slike krefter? Hvor mange offentlige kroner får de eventuelt nasjonalt og lokalt til sine 1 600 medlemmer (2017-tall)? I «integreringens navn»? Kunne de nevnte være så vennlige å sjekke budsjettene sine? Det samme gjelder kommune-Norge.

Tror politikerne selv på integrering av folk med en ideologi i full kollisjon med verdiene i Norge? Forstår de ansvarlige hvilken kulturelle motkraft Norge utsettes for? Forstår de at de nå deler et land med tusener på tusener av motborgere?  

PS: Legg merke til at retorikken rundt fordommer, fremmedfrykt etc. er nøyaktig den samme som hos salafistene i Islam Net. Ja, selvsagt skal man frykte denne kutlrelle invasjonen, men fordommer, se det er det typisk dem som har mot vår kultur og vårt levesett. Vi derimot, i alle fall i rights, vet godt hvem både MG og Brorskapet etc faktisk er.