Innvandring

10 000 væpnede soldater skal vokte Europas grenser. Et «sannhetens øyeblikk»

Innen et par år skal 10 000 bevæpnede soldater prøve å ta kontroll over et Europa som lekker. Illegale innvandrere skal stanses, avviste asylsøkere skal hindres i å ta seg tilbake til Europa, og asylshopping fra land til land innen unionen skal stanses. Ser vi endelig et Europa som tar kontroll over fremtiden sin?

I sin årlige tale til unionens medlemsland i dag, forventes det at Jean-Claude Junker skal legge frem det oppsiktsvekkende forslaget, oppsiktsvekkende fordi det har vært utvist ytterst lite vilje i EU-eliten til å sette Europa først på sitt eget kontinent.

En kilde i EU-systemet kaller forslaget «a moment of truth» – et sannhetens øyeblikk.

Det er altså den ulovlige ikke-vestlige innvandringen, som nå pågår i stor skala over Middelhavet til Spania, som er hovedmålet for å bygge opp denne grensehæren. Hæren skal også få tillatelse til å operere utenfor medlemslandenes grenser, heter det.

Som kjent shopper asylsøkere i Europa mellom de ulike landene. De fleste som kommer seg innenfor EUs grenser, tar seg til Tyskland og Sverige. Derfor skal grensene mellom de ulike landene også styrkes.

A draft European Commission document setting out the plans, said the force’s role will be to protect “external borders, prevent secondary movements [between EU countries] and significantly step up the effective return of irregular migrants”.

Noen kilder mener at en slik hær også kan ses som en forløper for en militær enhet under EUs flagg.

I 2015 under migrasjonskrisen etablerte EU en grensehær på 1 500 soldater. Nå skal den altså mer enn seksdobles.

Hva sier Aftenposten nå?

Edle Aftenposten gikk i rødt for 2,5 år siden da jeg kom med en rekke tiltaksforslag for å forebygge nedbrytningen av Europa, les islamiseringen. Før jeg møtte journalistene, skrev jeg et lengre notat til dem som bakgrunnsteppe for samtalen med dem. Her kunne man lese blant annet dette:

«Den demografiske endringen forsterkes nå kraftig av den pågående migrasjons- og asylstrømmen inn i Europa fra dysfunksjonelle islamske stater. Strømmen vil føre til et betydelig økt press på europeiske verdier som demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet, og kvinner og menns likestilling.

(…)

FNs befolkningsprognoser viser at om bare 15 år vil eksempelvis Afrikas befolkning øke fra 1,1 milliarder til 1,5 milliarder, og prognosen for 2050 tilsier en afrikansk befolkning på 2,4 milliarder. Vi står altså overfor dette scenarioet: EU har i dag i overkant av 500 millioner innbyggere. De neste 15 årene kan befolkningen i Midtøsten og Afrika vokse med til sammen 600 millioner mennesker.

Vi står overfor potensialet for en dramatisk høy innvandring de kommende tiårene og derav irreversible kulturelle endringer de kommende hundreårene. Ref. eksempelvis også David Coleman, demograf.

Vi ser et sivilisasjonssammenstøt med demografi og Medina-islam i dets midte. Dette fordrer at det partipolitiske spillet legges til side. Folket har krav på at nasjonens interesser settes i front av Stortinget, ikke eventuelt valgresultat i 2017, ei heller befolkningsgrupper på andre kontinent. De skal i all hovedsak hjelpes der de er. Kun politiske dissidenter i opposisjon til despotiske regimer skal kunne få flyktningstatus hos oss.

Ingen kan velge hvilket land de vi vil bosette seg i. Grunnideen med flyktningkonvensjonen og asylinstituttet er midlertidig opphold.»

Videre skrev jeg dette til Aftenpostens journalister:

Norge og Europas grenser må gjenreises, migrasjonsstrømmen må stanses. Slik kveles den kyniske menneskesmuglerindustrien, slik opphører at mennesker dør på reise til Europa, slik stanses overgrep mot kvinner og barn på slike reiser. Dette er humanisme i praksis. Vårt humanitære bidrag skal være i nærområdene, der det også etableres institusjoner der man kan søke asyl. Men kun politiske dissidenter skal kunne få det, andre skal hjelpes der de er.

Og da satte Aftenposten igang den brune kværna: Hun vil ha militær på Europas grenser!

Venter i «brun» spenning

Men det var ikke det som var mitt budskap til dem, men jeg kan jo si det nå igjen, som jeg også sa det i fjor, og til Aftenposten i 2016-møtet da de presset på med denne vinkelen:

«Hvis militærmakt må til for å løse problemet, ja, så får vi bruke militæret da. For et kontinent uten kontroll over grensene sine, har heller ikke kontroll over fremtiden sin. Vanskeligere er det ikke.»

Og ikke fortelle meg at Aftenpostens medarbeidere i Oslo ikke låser døren til hjemmet sitt når de drar på jobb om morgenen. Som alle andre rakettforskere vil de nok ha kontroll på eget hjem. For det er det man må være for å skjønne at 2 + 2 = 4, en rakettforsker?

Det ble dog «glade» dager i redaksjonen, da de kunne hente frem den ene mer hysteriske kilden etter den andre de neste dagene. Her ett eksempel: politikere, anført av Per Sandberg.  Og her, islamisten og leder av Islamsk Råd Mehtab Afsar.

Hva setter Aftenposten nå igang hvis det som Financial Times (betalingsmur) forteller stemmer? Vi venter i «brun» spenning.