Innvandring

Spania returnerte voldelige migranter i ekspressfart

Den nye spanske sosialdemokratiske regjeringen uttalte seg positiv til folkevandringen til Europa da den tiltrådte, men nå har pipen fått en annen lyd. I det som må kalles ekspressfart ble migranter som kom via Marokko utvist. Nyheten slo ned som en bombe i Spanias stadig mer betente innvandringsdebatt.

En gruppe på over 700 migranter tok for en måneds tid siden, i et koordinert voldelig angrep, seg over grensegjerdet som skiller Marokko fra den spanske enklaven Ceuta. Det ble benyttet en rekke ulike gjenstander som våpen, for eksempel steiner, syre, molotovcoctails, ekskrementer. Om lag 600 av dem klarte å ta seg til spansk territorium, mens syv grensevakter måtte behandles for skadene de ble påført.

At så mange «plutselig» tar veien fra Marokko til Spania forklares med at den nye sosialdemokratiske regjeringen i Spania har utvist en liberal holdning til folkevandringen til Europa, blant annet ved å ønske migrantskip – som Italia og Malta har avvist – velkommen til Spania.

Men nå kan det være at den spanske regjeringen har fått kalde føtter.

Lynhurtig saksbehandling

Ifølge Berlingske kom det et nytt koordinert grensegjerdeangrep på onsdag. Denne gangen lyktes det for godt over 100 migranter å ta seg inn på spansk territorium. Da de spurtet avsted for å komme seg til mottakssenteret, gjorde de grimaser til fotografene som var på stedet.

Men denne gangen rakk knapt noen å peke på den liberale sosialdemokratiske regjeringen, for allerede dagen etter kom nyheten «som en bombe i Spanias stadig mer betente innvandringsdebatt»:

Stort sett alle av dem, i tallet 116, som tok seg over denne onsdagen, var blitt utvist til Marokko etter lynhurtig saksbehandling.

Beslutningen anses som en kuvending fra statsminister Pedro Sánchez’ linje i innvandringspolitikken.

Alle regler overholdt

Regjeringen i Madrid forsikrer om alle regler er overholdt.

Utvisningen er skjedd i overensstemmelse med en bilateral avtale Spania og Marokko inngikk i 1992. Det heter at typisk vegrer Marokko for å overholde den, men denne gangen har de akseptert returene fra Spania.

Videre viser regjeringen til volden og atferden som er blitt tatt i bruk ved den ulovlige grenseforseringen. Et slikt stormløp mot grensen utgjør en særlig omstendighet og dermed er den «juridiske situasjonen en helt annen enn den som gjelder for migranter som reddes på havet».

Det påpekes også at migrantene ikke er masseutvist. Deres sak skal være behandlet en for en – bare «en del hurtigere enn normalt». Det vises også til at ingen av dem hadde søkt om politisk asyl.

Neppe lovlig

Så er det vel unødvendig å nevne at ulike hjelpeorganisasjoner ikke aksepterer denne fremgangsmåten fra den spanske regjeringen (de slipper dog å svare på hva de mener om migrantenes oppførsel), og tror ikke det vil holde i retten.

«Når saksbehandlingen foregår så raskt er det svært vanskelig å identifisere migranter med rett til asyl, slik som enslige mindreårige asylsøkere eller personer som tilhører forfulgte befolkningsgrupper», sier lederen av Amnesty Internationals spanske avdeling, Esteban Beltrán.

For øvrig skal en rekke av migrantene ha forlatt mottakssenteret i Ceuta i frykt for å lide samme skjebne.