Innvandring

Null støtte til muslimske trossamfunn, sier justisministeren

Justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) sier at han går inn for å fjerne all økonomisk støtte til muslimske trossamfunn. Det handler om at moskeene ikke bidrar til integrering, samt å opprettholde vår kulturarv.

Det var i en innvandringdebatt under Arendalsuka i dag (kan ses her) at justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) poengterte at det ikke er slik at FrP ikke vil stille krav til islamske trossamfunn. Dette poenget kom etter kritikk fra byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap), om at FrP har avvist Arbeiderpartiets forslag om at moskeer som ikke har en kvinneandel på 40 prosent i styrene skal miste statsstøtte (i videopptaket på ca. 1.01:40).

– Fremskrittspartiet vil ikke gi penger til de islamske trossamfunnene, sa Wara, hvorpå Johansen repliserte:

– Bare til HRS!? (etterfulgt av hans egen latter)

Wara fortsatte med at det er fullt mulig å frata de islamske trossamfunnene støtten ved å stemme imot bevilgningene, mens byrådsleder Johansen forble mest opptatt av oss:

– Også til Human Rights Service!?

Ta testen

Justisminister Wara valgte å overhøre sleivsparkene til Johansen, men vi er beæret over at byrådslederen har oss så langt frem i pannebrasken. Så kan vi jo minne om at mange av de tiltakene og vurderingene som byrådslederen og Ap i dag har i innvandrings- og integreringspolitikken nettopp kommer fra HRS – og vi har hjulpet Ap mang en gang på bakrommet.

Men vi kan gjøre en test på byrådsleder Johansen og Ap:

  • Er byrådsleder Johansen og Ap for likeverd mellom mennesker uansett etnisk, nasjonal eller religiøs tilhørighet?
  • Støtter byrådsleder Johansen og Ap likestilling mellom kjønnene?
  • Er byrådsleder Johansen og Ap for religiøs frihet?
  • Støtter byrådsleder Johansen og Ap ytringsfrihet?
  • Har byrådsleder Johansen og Ap respekt for individets ukrenkelighet?

Hvis svaret er ja, som vi virkelig håper, så prøv samme «testen» opp mot de muslimske trossamfunnene. Utfallet vil bli mer enn trist, og forklaringen på det finnes nettopp i islams grunntekster og tolkninger. Ikke minst fordi islam er en lovreligion, og dermed har innebygd det politiske og juridiske aspektet.

Waras poeng om at disse trossamfunnene hindrer integrering står seg, fordi islam i seg selv har store problemer med grunnleggende frihetsverdier som likeverd, likestilling, religiøs frihet, ytringsfrihet og individets ukrenkelighet.

– De holder fast på skikker og kulturer, som for oss er nokså fremmed, og som vanskeliggjør arbeidet med å bli integrert i Norge, sa Wara.

Å gi moskeer makt

Byrådsleder Johansen var helt uenig, og viste blant annet til somaliske kvinner han har kontakt med som mener det er viktig at muslimske kvinner eksempelvis får innflytelse over hvilke imamer moskeer har. Johansen er overbevist om at moskeene er sted som har betydning, og at det derfor er viktig at kvinnene er i styrene.

Det er et poeng i seg selv, HRS etterlyste for øvrig kvinnelige imamer på begynnelsen av 2000-tallet, men spørsmålet er hvilken vekt det norske samfunnet skal gi de samme moskeene? Hvis vi oppfatter dem som viktige, da gir vi dem også betydelig makt.

Jeg vil bli overrasket om ikke Johansen også har møtt innvandrere som opplever seg presset til å være delaktig i et eller annet moskémiljø, for de er det en del av, men som gjør det for «fredens skyld». Ei heller kan Johansen ha unngått å få med seg at muslimer, særlig kvinner, var langt friere i Norge på 1970- og tildels 1980-tallet (få brukte hijab eller annen muslimsk bekledning, kvinner og menn var langt mer sammen), rett og slett fordi miljøene – og presset og forventningene – var langt mindre. Det religiøse moralpolitiet var ikke tilstede.

Vår kulturarv

SV-leder Audun Lysbakken på sin side ville vite om FrP er for støtte til kristne trossamfunn, men mot enhver støtte til muslimske trossamfunn. Det oppfatter Lysbakken som «mildt sagt problematisk utifra et menneskerettighetsperspektiv», hvorpå han påpekte at SV har har foreslått å ta fra muslimske trossamfunn økonomisk støtte hvis de fremmer sosial kontroll – og FrP var imot det.

Wara repliserte med at det «må være lov å skille mellom kristne og muslimske trossamfunn», og dermed var krangelen i gang.

Her kunne Wara enkelt vist til FrPs program, hvor det heter:

«Fremskrittspartiet vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn. Det opprettes en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt lovpålagte oppgaver.»

Partiet mener med andre ord at det er viktigere å opprettholde vår kulturarv, enn islam. Så enkelt, så vanskelig.