Vold og overgrep

Ingen bombe: De fleste som voldtar er innvandrere

Igjen får vi dokumentert at det er en stor overvekt av ikke-vestlige menn som står bak voldtekter. Var dette berikelsen vi var lovet?

Sveriges Televisions avdeling Uppdrag Granskning (UG) har gjort jobben. De har gått gjennom offentlig statistikk som avdekker at 58 prosent av dømte voldtektsforbrytere er innvandrere, skriver Nyheter Idag.

Til sammen ble 843 gjerningsmenn dømt i årene 2012-2017.

Se programmet som sendes onsdag 22. august.

UG innrømmer at spørsmålet om voldtektsforbrytere er «ladet». Samtidig kommer det frem at tallene når det gjelder overfallsvoldtekter, der er innvadrere enda høyere representert.  Heller ikke det er en overraskelse.

Vi meldte tidligere i år at Expressen og Brottsentralen gransket 32 gruppevoldtekterGranskningen viste at 43 personer ble dømt. Av disse var hele 40 menn født utenlands eller hadde to utenlandsfødte foreldre. Overrepresentasjonen er altså enorm.

Den nye granskningen til UG bekrefter dermed Expressens artikkelserie.

Aftonbladet kunne i vår fortelle at av 112 domfelte var hele 82 innvandret fra ikke-europeiske land.  Kun 27  dømte var født i Sverige. Så kan vi gå bak den statistikken også. For bare 13 av de dømte hadde to svenskfødte foreldre.

Hva betyr dette? Jo det betyr at 90 prosent av de som dømmes for gruppevoldtekt i Sverige har utenlands opprinnelse. Ni av ti, altså. Og de utenlanske kommer typiske fra Somalia, Irak og Afghanistan.

Sverige har vist liten vilje gjennom årene til å legge fakta på bordet. Fakta tvinger seg frem nå. Det er valg 9. september. Det valget kan være siste sjanse i forhold til å unngå at Sverige blir et 3.verdensland om et par tiår.

Politikerne, MSM og akademia fortalte oss om berikelsen ved å hente 3.verden hit. Hva sier de i dag? Intet eller svada = bortflokaringer og å skylde på andre.