Gruppevoldtekter: Nesten alle er utlendinger

Da fikk vi bekreftet hva vi har mistenkt: Svenske menn har ikke plutselig blitt seksuelle overgripere i flokk. Flokken som voldtar har innvandret.

Sverige er i en tilstand der seksuelle overgrep er så vanlig at man knapt letter på øynene lenger over grusomme enkeltsaker, eller generell omtale. Så ille er det. Men overgripernes opphav, se det skal ikke snakkes om.

Så gjør likevel Expressen og Brottsentralen det. Resultatet må være en lettelse for Medel-Svensson.

Enorm overrepresentasjon

Expressen og Brottsentralen har gransket 32 gruppevoldtekter. Granskningen viser at 43 personer ble dømt. Av disse var hele 40 menn født utenlands eller hadde to utenlandsfødte foreldre. Overrepresentasjonen er altså enorm.  Men hvorfor er det slik?

Professor Niklas Långström ramser opp hvorfor: I bunn og grunn handler det om sosiale risikofaktorer. Det kan handle om utenforskap, dårlige eller ingen forbilder. Og: Voldtekt er ikke egentlig noe særlig ulikt det å begå annen kriminalitet:

Han menar att män som våldtar kan liknas med de som begår andra typer av brott, som rån och misshandel.

Virkelig?

Latterlige dommefellelser

Svenske Brå (Brottsforebyggande rådet) har ikke gjort et dypdykk i forholdene rundt gruppevoldtekter og voldtekter basert på gjerningsmenn siden 2006. Kvinnen som ble gruppevoldtatt i Fitja, av kanskje så mange som inntil 20 menn hvis man regner med dem som stod og så på uten å gripe inn, er kanskje ett eksempel som burde gås grundig opp?

Så hva ble straffen for overgrepene? 29 fikk fengsel, i snitt tre år (her inkluderer også andre lovbrudd straffenivået). 10 fikk lukket ungdomsstraff, to fikk ungdomstjeneste. To fikk betinget fengsel og samfunnsstraff. To fikk samfunnsstraff. Kun 15 av de dømte fikk utvisning. Utvisingen er ikke på livstid. Utvisningen er på 10 – 15 år. De kan altså komme tilbake til Sverige.

Sverige er taushetens land rundt voldtekt av barn og kvinner. Vi er heller ikke så «langt bak». Kulturkollisjonen burde legges nakent frem i all sin grusomme virkelighet?

Expressens gjennomgang av de 43 mennene som ble dømt i 2016 og 2017 – et brudd med tausheten – skal avisen virkelig ha ros for. Orker du å lese den granskende gjennomgangen, gjør du det her.