Innvandring

Flere flyktninger, hoier Abid Raja (V) – for folket vil det

Venstre Abid Raja går i bresjen for at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger fordi det kommer færre asylsøkere. Det har "stor forankring i det norsk folk", heter det fra mikropartiet som igjen viser sin opportunisme.

Venstres finanspolitisk talsperson Abid Raja mener regjeringsplattformen tilsier at antallet kvoteflyktninger skal økes i 2019. – Antallet MÅ opp, sier han til ABC Nyheter.

Ansvarsløse Raja

Ifølge Raja vil Venstre sammen med KrF presse på for å øke antallet kvoteflyktninger i de reviderte forhandlingene som starter etter Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett for Stortinget.

– Antallet kvoteflyktninger må merkbart opp fra årets 2.120 kvoteflyktninger, presiserer Raja, og viser til at Jeløya-plattformen tilsier at man skal øke antallet kvoteflyktninger når ankomstene er lave.

Det er etter alle solemerker en presisering i samarbeidsavtalen som i utgangspunktet kommer fra Venstre. Så kan vi jo minne om at mulla Krekar var kvoteflyktning, og helt problemfritt kan vi ikke kalle hans ankomst til Norge. Det hadde for øvrig vært interessant å vite hvor mye penger Norge har brukt på denne mannen – på bekostning av de som ikke kommer seg noen vei grunnet krig og konflikter.

– Dette har også stor forankring i det norske folk, hevder Raja.

Hvor har så Raja det fra at flertallet av det norske folk ønsker flere kvoteflyktninger? Hvis det hadde stor forankring i det norske folk, så ville neppe Venstre og KrF over lang tid vaket rundt sperregrensen.

Det er nok heller slik at Raja, og eventuelt Venstre, har misforstått den «offentlige debatten». I valget mellom asylsøkere som tar seg inn i Norge og selv hevder «rett på asyl», vil nok de fleste foretrekke kvoteflyktninger (eller såkalte FN-flyktninger). Men i valget mellom å hente kvoteflyktninger til Norge eller å hjelpe dem i nærområdene, kan det være at stadig flere ser at man hjelper langt flere der enn i et høykostnadsland som Norge.

Men opportunisten Raja vil (igjen) vise at Venstre har makt. Se hva vi får til!, tenkes det i Venstres lekekasse, mens det åpenbart er helt andre som må tenke på landets og borgernes beste. Det merker velgerne seg – og det svekker Regjeringen generelt og Fremskrittspartiet spesielt. Det vil budsjettet gi en pekepinn på.

Uaktuelt

Finanspolitisk talsmann i Frp, Helge André Njåstad, mener at Raja har et poeng og viser til Jeløya-plattformen. – Jeløya-plattformen har Frp godkjent. Der står det at asylankomstene skal være lave, og at vi heller foretrekker kvoteflyktninger, påpeker Njåstad.

Men det mener Christian Tybring-Gjedde er helt uaktuelt.

– Det er selvfølgelig helt uaktuelt. Raja bør starte å opptre seriøst og ansvarlig. Han bør heller ikke glemme at han representerer Norges interesser, sier Tybring-Gjedde til ABC Nyheter.

– Det står i plattformen at antallet kvoteflyktninger skal økes hvis dagens ankomsttall fortsetter?

– Problemstillingen er helt irrelevant. Antall flyktninger må selvsagt sees i sammenheng med familiegjenforeninger. Da er tallet langt høyere enn det som står i plattformen, svarer Tybring-Gjedde.

I regjeringsplattformen er det også presisert at vurderingen av antall kvoteflyktninger «må sees i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer».

Nettopp integreringsutfordringer har Regjeringen pekt på i de fleste sammenhenger i innvandringsdebatten. Nå kunne vi altså bruke et (lite) pusterom til å fokusere mer på de allerede mange innvandrerne som ikke tar del i samfunnet, men da skal Raja og eventuelt Venstre fylle på med flere. Er de fullstendig frikoblet fra den debatten som foregår i Europa og EU-kommisjonen?

For øvrig må det være slitsomt for Christian Tybring-Gjedde å være den som gang på gang må forsvare FrPs politikk på området. Hadde Njåstad utvist noen interesse for dette feltet, som altså er det viktigste for FrPs velgere, så hadde han vel konfrontert Raja? Men kanskje også Njåstad er på vei ut av politikken?