Innvandring

Avdekker korrupsjon og juks med visum

Utro tjenere ved svenske ambassader og i utlendingsdirektoratet, der for eksempel barn på fem år har fått innreisetillatelse for å delta på feministkonferanse i Göteborg. Flere barn som har fått visum til Sverige, er forsvunnet. Den svenske Riksrevisjonen advarer om økt korrupsjon.

Det er den svenske avisen Expressen som forteller om små barn som angivelig skal reise alene til Sverige – og som tildeles visum. Ett av disse barna er navngitt som Ahmad Omid.

Reiser alene

En lørdag formiddag den 28. februar 2015 står den da 5 år gamle Ahmad klar på flyplassen i Kabul, hovedstaden i Afghanistan. Gutten har reisedokumentene «i orden», og er nå klar for å gå ombord i Turkish Airlines-flyet som skal ta han til Istanbul. Der skal den lille afghanske gutten på egenhånd klare et flybytte, for så å bli tatt videre til Göteborg Landvetter flyplass – hvor han skal lande rundt lunsjtider dagen etter.

I hans reisedokumenter, fra den svenske ambassaden i Islamabad i Pakistan (som håndterer visum for afghanere), står det at Ahmad Omid er «mann, statsborger av Afghanistan». På passbildet er han ikledd skjorte og jakke. Hodet er barbert, forteller Expressen.

Noen dager senere, 12. mars, letter nok et fly fra Kabul. Ombord befinner det seg nok en Ahmad, denne gangen en Ahmad på 8 år. Sammen med seg har han lillebroren Hassibullah på 4 år. På samme fly befinner det seg nok et lite barn som reiser alene, Fahim på 8 år.

Alle de fire barna har fått tildelt Schengen-visum av den svenske ambassaden. Det står at barna reiser alene, men søknaden inneholder ingen tillatelse fra verge/foreldre. Videre står det at de skal returnere til Kabul om ti dager.

Og hva var så begrunnelsen for reisen til Sverige? Jo, barna er angivelig barneskuespillere fra et stort teater i Kabul. Barna er derfor etterspurt til en feministisk konferanse i Göteborg som en forening med navnet Svensk Afghansk Foundation (SAF) skulle arrangere dette året, rapporterer Expressen.

Skalkeskjul

SAF skal i 2014 og 2015 arrangert tre forskjellige konferanser, alle med formål å løse Afghanistans problemer. Totalt 50 afghanere skal ha vært invitert. Samtlige hadde fått innvilget visum av samme tjenestemann ved den svenske ambassaden.

Expressens journalist Johanna Karlsson prøver å komme i kontakt med SAF, og spesielt deres kvinnelige talsperson. Denne kvinnen har også vært ansatt ved Medborgerskolan, der hun hadde ansvar for afghanske kvinneforeninger. Men Expressen lyktes ikke, verken via telefon, sms, e-poster eller facebook, det er ingen respons fra SAF og de har ikke noe eget lokale. Karlsson finner heller ingen afghanere i Sverige som har hørt om disse konferansene.

Runar Hellström, utredningsleder ved det svenske utlendingsdirektoratet (Migrationsverket), som har sett SAF nærmere i kortene, forteller til Expressen:

– Det er en stiftelse som ikke har noen finansielle eiendeler og de som driver foreningen ser ut til å tilhøre samme familie. ­Bilder fra stiftelsens virksomhet er ikke blitt forandret over flere år. Navnet blander svensk og engelsk. Min vurdering er at denne stiftelsen er et skalkeskjul for noe annet, der pågår ingen virksomhet og de kan absolutt ikke finansiere personers besøk i riket.

Expressen blir også fortalt av en ansatt ved den svenske ambassaden i Islamabad at vedkommende minnes kvinnen fra SAF. – Hun reiste hit i 2014. Sjefen for migrasjonsavdelingen (ved ambassaden og som utsteder visum, min anm.) tok henne på en lunsj med flere kollegaer på Serena Hotel. Jeg syntes det var merkelig.

I ettertid dukket kvinnens navn opp i en rekke visumsøknader. Ved de påståtte konferansene i Sverige i november 2014, mars 2015 og juli 2015, innvilger sjefen for migrasjonsavdelingen visum for større grupper. Ved en anledning overstyrer han også et avslag gitt av en annen saksbehandler ved ambassaden. Kolleger mistenker korrupsjon og varsler både Utenriksdepartementet og Migrationsverket.

Konspirasjoner og rasisme

Migrationsverket iverksatte et tilsyn med alle visum for afghanere gitt av den aktuelle diplomaten. Samtidig forsvant talskvinnen fra SAF og det kom ingen flere søknader om visum til konferanser, forteller Expressen. Migrationsverket fant tilfellet med de fire barna som de groveste overtrampene.

– Yngste barneskuespiller er født i 2010. Det er altså en fire-femåring som skal reise uten foreldre og uten noen handling fra foreldrene. Barn skal ikke kunne ferdes over landegrenser uten at foreldrene har godkjent det, det er et regelverk som skal beskytte barn mot trafficking. I prinsippet gis aldri et lite barn visum (alene).

Diplomaten ble avskjediget, men han går til sak. Han hevder seg utsatt for en «komplisert konspirasjon». Han skriver endog et brev til statsminister Stefan Löfven, der han krever at det iverksettes en utredning for å komme til bunns i saken.

«Rasismen sprer seg i alle deler av vårt liv», skriver eks-diplomaten, som ifølge Expressen er vokst opp i et annet europeisk land. «Troen på at egen rase er overlegen, er tydelig i denne sammenheng». Videre hevder han at det foregår «en heksejakt på innvandrere ansatt i Migrationsverket». Sistnevnte henger sammen med at samme mann, sammen med et par kolleger (som også er avskjediget), hadde gjort ulovlige søkninger i Migrationsverkets databaser. Men til tross for at han var tatt for dette, fikk han altså tjenestegjøre utenlands, først i Teheran, så i Islamabad.

Hvor ble de av?

Expressen bringer også flere saker enn de over 80 visum som overnevnte eks-diplomat har utstedt. Det har nemlig pågått en lignende sak i Stockholm tingsrätt. Det er en kvinne ansatt ved en svensk ambassade i Afrika som er mistenkt for å ha bevilget visum til 74 ghanesiske statsborgere. Dette skal hun ha gjort i samarbeid med en menneskesmugler som skryter av hvor mye penger hun har hjulpet han å dra inn.

Samme kvinne er også mistenkt for å ha drevet med menneskesmugling i Nederland sammen med en slektning. Hun, som eks-diplomaten over, avviser all skyld, og mener at hun – som er oppvokst i Syria – ikke ville ha valgt å hjelpe folk fra Ghana eller Afrika, men valgt folk fra Syria.

På nåværende tidspunkt vil ikke Migrationsverket si noe om hva som skjedde med de fire barna som historien begynte med, og om de eventuelt vet hvor barna er. Det har også vist seg at en del av «konferansedeltakerne» verken er registret inn eller ut av Sverige. Det kan tyde på at de oppholder seg i et annet Schengen-land. Andre er funnet i Sverige – som asylsøkere, med ny identitet, alder og navn.

Expressens journalist fant for øvrig også SAF-kvinnen. Hun er tilbake i Afghanistan der hun jobber for politikeren Ahmad Wali Massoud. Expressen blir godt mottatt av kvinnens forværelse – helt til de får høre hva saken dreier seg om. Da blir det ingen kontakt.

Riksrevisjonen

På grunn av de flere avdekkede skandalene siden 2014 valgte den svenske Riksrevisjonen, etter all sannsynlighet som en forvaltningsrevisjon, å foreta en undersøkelse av migrasjonsavdelingene på svenske ambassader.

– Vi har undersøkt hvilken kontroll som finnes i saksbehandlingen. Da konstaterte vi at det ikke finnes noen krav i det hele tatt, forteller Riksrevisjonens utreder Ann-Marie Skorpen til Expressen.

Riksrevisjonen viser til risikoen for korrupsjon på ambassadene, der nettopp visum og oppholdstillatelser har stor verdi for dem som søker. Et visum kan selges for 20.000 dollar på det illegale markedet, forteller Skorpen. Da kan noen raskt noen falle for fristelsen, eller bli utsatt for press, for raskere saksbehandling og «gunstige beslutninger».

Men det er ikke bare på ambassader i land der korrupsjon generelt er høy som Riksrevisjonen advarer mot. For også i Sverige har korrupsjonen økt de siste årene, viser Riksrevisjonens undersøkelse. «Vi har sett flere korrupsjonsskandaler hos svenske myndigheter», sier Skorpen, og viser til at Sverige har falt i gradene når internasjonale organisasjoner rangerer verdens minst korrupte land.

Det er liten grunn til å tro at situasjonen er så mye annerledes ved norske ambassader og i Norge. Det hadde vært interessant å visst hvilke kontrollrutiner som finnes ved våre ambassader når det kommer til visum- og oppholdstillatelser, og hvilken kontroll det er av våre innvandringsmyndigheter. Det gjelder ikke minst i de saker der oppholdstillatelser har vist seg ikke å kunne stemme eller der grunnlaget for opphold åpenbart har endret seg betraktelig i forhold til hjemlandet. Slike saker hører vi sjelden om, fordi mediene er så opptatt av enkeltskjebner rettigheter. Det i seg selv gir god grobunn for korrupsjon.

Samtidig er det mange år siden at vår utlendingsforvaltning innførte streng kontroll med arkivene sine, noe de, etter hva jeg har forstått, gjorde tidligere enn politiet. Dette fordi UDI var plaget med at saksbehandlere i UDI til stadighet hentet ut saker i arkivet som de ikke hadde noe med.

Så kanskje det er på tide at vår egen Riksrevisjon iverksetter en forvaltningsrevisjon på eventuell korrupsjon i innvandringsforvaltningen? Eller er Riksrevisjonen der enda som de var midt på 1990-tallet, da jeg selv jobbet der og foreslo å sette korrupsjon på agendaen (om ikke annet for å være i forkant opplæringsmessig hvis korrupsjon ble et problem) og svaret var: Nei, setter vi (Riksrevisjon) korrupsjon på agendaen, kan det være med å legitimere korrupsjon.

Men nå er kanskje tiden inne?

Expressen: Barnen reste till Sverige – nu är de försvunna