Innsparket

Straffes fordi han varslet om falske asylsøkere

Tannlegen Bernt Herlitz varslet myndighetene om asylsøkere som ikke kunne være barn, slik de hevdet. Herlitz mistet dermed jobben, og nå er han i tillegg dømt til å betale nesten en halv million kroner. Er det konturene av et nytt orwellsk Sverige vi ser?

Bernt Herlitz fra Gotland merket seg at pasienter han hadde i tannlegestolen, som ifølge papirene var asylsøkende barn, i realiteten måtte være minst 25 år gamle.

Etter oppfordring fra en leder i Migrationsverket (svenske UDI) tipset han nettopp Migrationsverket om sine observasjoner. Dette skjedde sommeren 2016 – og Herlitz fikk umiddelbart sparken som tannlege grunnet brudd på taushetsplikten.

Herlitz gikk da til sak mot tidligere arbeidsgiver, Region Gotland, og vant frem i Gotlands tingrett. Arbeidsgiveren klaget dommen inn for neste instans, Arbeidsdomstolen i Stockholm, som ga Region Gotland rett på alle punkter. I tillegg ble Herlitz idømt alle saksomkostninger fra de to rettsrundene, totalt om lag 475.000 kroner. Retten har gitt han 30 dager på å legge den nesten halve millionen på bordet.

Herlitz har ikke disse pengene, og forteller til Samnytt at han vurderer å ta opp et banklån.

Dette er altså takken for å følge oppfordringen  om å rapportere løgn og fanteri.

De samme som var registrert som enslige mindreårige asylsøkere, mange afghanske menn, har fått opphold i Sverige, etter det såkalte amnestiet som regjeringen med støtte fra Centerpartiet vedtok tidligere i år: 9.000 afghanere (99,4 prosent menn) med avslag fikk likevel opphold i Sverige.

Herlitz har ingen mulighet til å anke kjennelsen.

Dommen kan leses på følgende lenke.