Kriminalitet

Ny trend? Bedøvde og voldtok tenåringsjenter

Gruppevoldtekter er et fenomen som tilnærmet er innført med innvandringen, til tross for at "de sosionomiserte" nekter for et slikt sammenfall. I Danmark er det avdekket at jenter dopes ned med et ukjent stoff som tilsier at de ikke klarer å motsette seg overgrepene. Spørsmålet er om vi ser en ny trend, eller om man klarer å kvele praksisen i tide.

– Det er snakk om en type forbrytelse vi sjeldent ser i Danmark, sier aktor Iben Ernst Bøttker med henvisning til at den unge kvinnen var dopet ned, melder Berlingske.

Den 19-årige jenta ble forulempet på det groveste da fire menn i desember 2017 bedøvde og voldtok henne. Midt- og Vestjyllands politi har tiltalt fire menn for sammen å ha gitt 19-åringen et ukjent stoff og dermed brakt henne i en tilstand der hun ikke kunne gjøre motstand.

Mennene tvang henne til oralsex og innførte også forskjellige gjenstander i hennes underliv.

– Tross det faktum at de tiltalte hadde dopet kvinnen har vi en detaljert kjennskap til hva hun er blitt utsatt for. Det har vi fordi de undervis har filmet og tatt bilder av deler av overgrepet, og distribuert bildematerialet via det sosiale medie Snapchat, sier Bøttker.

De fire tiltalte, i alderen 23 til 26 år, har sittet i varetekt siden 9. desember i fjor.

Flere tilfeller

Men i forbindelse med etterforskningen har politiet funnet ut at dette ikke er en enkelthendelse.

Ytterligere tre tilfeller av samme type voldtekt har politiet avdekket. En av de fire tiltalte mennene er involvert i alle overgrepene. I to av overgrepene skal en av de andre tiltalte også ha vært delaktig.

– Det er gjennomgående i sakene at mennene har utnyttet en eksisterende relasjon til å lokke kvinnene inn i en situasjon hvor de er blitt fratatt muligheten til å motsette seg handlingene, sier Bøttker.

At voldtektene kommer frem først nå, henger det sammen med at ofrene har vært i tvil om hva de egentlig har vært utsatt for – samt at de har prøvd å fortrenge overgrepet. Således kan det være at det har funnet sted en rekke andre lignende overgrep.

Ut over voldtekt er en av de tiltalte mennene i tillegg tiltalt for forsøk på å smugle ut et brev fra varetektsfengslingen. I brevet, som ble oppdaget av fengselsbetjenter, oppfordret han et vitne til å avgi falsk forklaring. Han forsøkte også å få vitnet og sin egen familie å true 19-åringen til taushet.

Hvor kjenner vi et slikt mønster fra?

En slik fremgangsmåte er kjent fra land med kvinnesyn vi ikke liker å sammenligne oss med. Men saken sier ingenting om overgripernes opprinnelse. Dog får vi vite at tre av de tiltalte ikke er dansk statsborger, og jeg tillater meg å betvile at fjerdemann er etnisk dansk. De ikke-danske statsborgerne må for øvrig belage seg på innreiseforbud til Danmark for bestandig.

De tiltalte nekter seg skyldig, og hevder at 19-åringen ikke var dopet ned. Dom i saken er forventet 31. august.

Da er det å håpe at det danske rettsvesenet fungerer «bedre» enn det svenske, slik at vi ikke tillater at det etablerer «en type ukjent forbrytelse vi sjeldent ser». Det sier jo også sitt når en av overgriperne ber egen familie om å true offeret til taushet. I Sverige fikk nylig tre somaliere (samtlige 17 år) nedsatt straff for en grotesk gruppevoldtekt begått i fjor, hvor offeret, en 13-årig jente, måtte sys sammen i underlivet etter overgrepene. Gruppevoldtekten ble opprinnelig utført av fire somaliere, men den ene slapp straff på grunn av at han var under den kriminelle lavalder (15 år) på gjerningstidspunktet. Også her ble jenta dopet ned, men da på et kjent stoff – alkohol. Gruppevoldtekten ble også filmet og lagt ut på sosiale medier.

Men hvordan kom Svea Hovrätt (dertil som ankeinstans) frem til at straffen skulle senkes? Jo, retten skal angivelig mene at det var vanskelig å avgjøre om den 13-årige jenta hadde gjennomgått puberteten. Man tror knapt det er sant, for hva har det med saken å gjøre!? (Jeg har prøvd å få verifisert dette utsagnet fra retten, men dommen er ikke tilgjengelig – så hvis noen vet noe mer, rop ut!)

Dommen ble på fem måneders ungdomsfengsel for to av overgriperne, og fire måneder for den tredje. I byretten lød dommen opprinnelig på åtte måneder ungdomsfengsel. Og selv om de involverte har dobbelt statsborgerskap (somalisk og svensk) er det ikke mulig å utvise dem etter svensk lov.