Aktuelt

DK: Kriminelle ned i 10-årsalderen kan stilles for en dommer

"Vi snakker ikke om barn som stjeler godteri. Vi snakker om grov vold og voldtekt", heter det fra politisk hold.

Det er ikke bare i Norge vi sliter med barn- og ungdomskriminalitet. Samme utvikling er i Danmark (for ikke å nevne Sverige), men danskene ønsker faktisk endring, ikke bare gode intensjoner.

En ny politisk avtale ble rett før helgen inngått mellom Regjeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der kriminelle barn helt ned i 10-11-årsalderen kan stilles for en dommern i en ungdomskriminalitetsnemnd. Deretter kan dommeren, sammen med to sakkyndige, fastsette en «straksreaksjon». Denne reaksjonen skal være av «oppdragende karakter», som for eksempel opprydding etter hærverk, melder Berlingske.

Er det kriminelle forholdet tilstrekkelig alvorlig kan det bli fastsatt et såkalt «forbedringsforløp» i opp til to år, i særlige spesielle tilfeller opp til fire år, på en sikret og delvis lukket døgninstitusjon.

Justisminister Søren Pape Poulsen (K) understreker at den kriminelle lavalder forblir på 15 år «for vi vil ikke sette barn i fengsel», men han tilføyer at «kriminell atferd er uakseptabelt og har konsekvenser». Altså stort sett det samme som debatten går rundt i Norge.

En av de sentrale bak avtalen er DFs Peter Kofod Poulsen som understreker at det ikke er noe nytt at man kan plassere 10-11-åringer på lukkede døgninstitusjoner.

«Det nye er at vi løfter det ut fra kommunene og ensretter praksisen med en bredt sammensatt nemnd med en dommer i spissen. Dessuten snakker vi ikke om barn som stjeler godteri. Vi snakker om grov vold og voldtekt», sier Kofod Poulsen.

Kofod Poulsen er av den formening at hvis man i så ung alder allerede har begått grov kriminalitet, så er det mye som har gått galt. Han viser til at man i Danmark har bruk de siste 15-20 år på å diskutere om det skal være en saksbehandler eller dommer de unge skal møte, men at diskusjonen om hva som skal skje etterpå er uteblitt. Den nye avtalen strammer således opp praksisen slik at det blir ensartete reaksjoner over hele landet hvis men i ung alder kommer på kant med loven. Han frykter heller ikke at en strengere reaksjon fra samfunnets side kan føre til at de unge blir enda mer kriminelle, i alle fall ikke om man ser på alternativet.

Avtalen favner også kriminalitetsforebyggende arbeid, men får likevel sterk kritikk fra organisasjoner som Redd Barna. Her argumenteres det med at man «ikke kan straffe seg til sosiale og robuste barn – og i særdeleshet ikke barn på bare 10 eller 11 år.»

Men er det ikke i praksis det alle foreldre faktisk gjør? Vi irettesetter våre barn, vi lærer dem forskjell på rett og galt, og følger de ikke opp så får det konsekvenser. Og dette starter vi med lenge før de er 10-11 år. Sannheten er vel heller at når foreldrene svikter, så må storsamfunnet hjelpe til.